Annons

Topp-vd: Så får vi fart på Sverige efter krisen

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Foto: Sören Andersson

Det som behövs för att få fart på Sverige efter pandemin är fler investeringar, menar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

– Vi måste undanröja så många osäkerhetsmoment som möjligt. Då kan vi inte ha diskussioner om skattehöjningar på företagande och jobb, säger han.

Coronakrisen har pågått i över ett år och vissa branscher kämpar fortfarande febrilt för sin överlevnad. Samtidigt börjar allt fler ekonomiska bedömare prata om en ljusning.

– En sak som vi har lärt oss är att inte ta ut några segrar i förskott, men det känns verkligen som att det är ett ljus i tunneln nu och att det inte är tåget som kommer, säger Jan-Olof Jacke.

Långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast

Samtidigt står Sverige inför rejäla utmaningar, inte minst när det gäller arbetslösheten. Enligt nya beräkningar från Svenskt Näringslivs ekonomer är utanförskapet nu så stort att cirka 800 000 personer på heltid är borta från arbetsmarknaden. Den totala kostnaden för detta är drygt 270 miljarder kronor per år. Tacklas den utmaningen på fel sätt kommer långtidsarbetslösheten att bli Sveriges riktigt stora samhällsutmaning under många år framöver, konstaterar Jan-Olof Jacke. Gapet i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda växer.

– Det är naturligtvis väldigt oroande. De som stod utanför redan innan krisen har nu fått ytterligare grupper människor emellan sig och arbetsmarknaden. Risken för att långtidsarbetslösheten biter sig fast är betydande, säger han.

Viktigast att få människor i arbete

Att få in människor i arbete är det absolut viktigaste just nu, menar Jan-Olof Jacke. Förutom att utanförskap är förknippat med stora mänskliga påfrestningar för de som drabbas, så kan det i nästa steg även göra det svårt att finansiera nödvändiga satsningar i välfärden. Problemet innebär enorma kostnader i flera led, förklarar han.

– Steg ett är att få igång de sektorer som har varit otroligt hårt drabbade i över ett år nu. Besöksnäringen och tjänstesektorerna är oerhört viktiga för att adressera arbetslöshetssiffrorna, det är där som många av instegsjobben finns, säger han.

Hinder för att våga anställa

Företagen vill anställa trots det senaste årets pandemi, visar nya undersökningar från Svenskt Näringsliv. Däremot ser företagarna ett flertal hinder som gör att de inte vågar ta steget. Det handlar om regelkrångel, brist på rätt arbetskraft och framför allt höga löneskatter.

– Vi måste undanröja så många osäkerhetsmoment som möjligt. Då kan vi inte ha diskussioner om skattehöjningar på företagande och jobb, säger han och syftar på utspel som har gjorts inom politiken på senare tid.

Först och främst har vi redan höga kapitalskatter i Sverige jämfört med andra länder, konstaterar han – precis som Timbro gjorde i en rapport nyligen som visar att de svenska kapitalskatterna ligger i OECD-toppen.

– Vi är dock överens om att gapet mellan kapitalskatter och inkomstskatter är för stort, men det beror ju på att inkomstskatterna är för höga, inte att kapitalskatterna är för låga, säger Jan-Olof Jacke.

”Måste få kakan att växa”

Regeringen argumenterar för att stora satsningar på infrastruktur, välfärd och klimatomställningen kräver mer skatteintäkter.

– Jag delar den uppfattningen, men vägen dit handlar inte om högre skattesatser utan om att få tillväxt i ekonomin så att det beskattningsbara underlaget blir större, säger Jan-Olof Jacke, och fortsätter:

– På 20 år har skattetrycket gått från 48 till 43 procent och under samma period har skatteintäkterna ökat med 500 miljarder kronor i reala termer. Det går ju inte att säga att det är en perfekt korrelation, men det är onekligen så att det finns ett samband. Att få kakan att växa är det bästa vi kan göra för att säkra möjligheterna till stora investeringar.

Ser unika möjligheter

Trots utmaningarna ser Jan-Olof Jacke unika möjligheter i det turbulenta krisläget, inte minst när det gäller klimatomställningen. Sverige kan ta ledartröjan på flera områden och stärka konkurrenskraften mot andra länder när vändningen kommer.

– Jag hör i stort sett inga som bara ser bördan i det här längre, utan man ser möjligheter. Det gäller att vi drar nytta av den goda teknikutveckling som vi faktiskt ser, säger han.

Det viktigaste för att inte bromsa utvecklingen är att inte skapa lokala svenska regler som hindrar företagen från att göra klimatnytta internationellt. Koldioxidutsläppen förstår inte var den svenska landsgränsen går, betonar han.

– Då blir det olyckligt när vi har specifika svenska regler, som i vissa fall kan vara av mer plakatkaraktär än att ge riktig miljöeffekt, säger han.

Enligt Jan-Olof Jacke står vi inför ett vägskäl.

– Gör vi rätt saker nu skapar vi konkurrensfördelar som gör att vi i förlängningen kan finansiera vår välfärd och göra avgörande nytta för klimatet. Gör vi fel saker blir det jobbigt.

Annons
Detta är en annons från Tidningen Näringslivet, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.