Annons

Så tar engelskan allt större plats i svenskan

Makten. Engelskan är den moderna tidens lingua franca – inte minst inom näringslivet och vetenskapssamhället. Men är det en tillgång eller en risk att vi samsas om ett språk? Och vad sker när världens maktcentrum förskjuts till andra språkregioner?

Under strecket
Publicerad
Illustration: Staffan Löwstedt/Jennifer Dysell
Illustration: Staffan Löwstedt/Jennifer Dysell Foto: IBL

Är du orolig för att svenskan håller på att förvanskas? Anser du att utländska termer ska undvikas där det finns svenska motsvarigheter? I så fall ansluter du dig till en tradition med gamla anor – språklig purism, motstånd mot utländsk påverkan, har troligtvis funnits sedan de första lånorden kom med kristendomen under medeltiden.

Illustration: Staffan Löwstedt/Jennifer Dysell

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons