Torbjörn Elensky:Så stöptes kristna idéer om till sekulära ideal

Caravaggios ”Törnekröning”, målad cirka 1602–1607.
Caravaggios ”Törnekröning”, målad cirka 1602–1607. Foto: Kunsthistorisches Museum, Wien

Judisk religiositet, grekisk filosofi, persisk manikeism och romersk makt utgjorde råmaterial för historiens mest framgångsrika trossystem – kristendomen. Tom Holland skildrar i sin djuplärda och inspirerade bok hur den en gång marginella sekten kom att göra anspråk på universella värden.

Under strecket
Publicerad
Slaget mellan kung Balduin I och turkarna, illustration från ”Chroniques des empereurs” av David Aubert 1462.

Slaget mellan kung Balduin I och turkarna, illustration från ”Chroniques des empereurs” av David Aubert 1462.

Foto: Bridgeman Images/TT
Annons

Kristendomen är en av de märkligaste religionerna. Framvuxen i periferin, som en kombination av flera olika religiösa föreställningar och filosofiska tendenser under de första århundradena kring vår tideräknings början, utvecklades den till en tro för slavar och kvinnor, i det då i princip världsomspännande Romarriket – för att, efter bara några århundraden och mot alla odds, erövra imperiet och ta över dess globala anspråk. Sedan har den under de följande årtusendena ömsom, och inte sällan samtidigt, varit såväl de starkas kult som de svagas tröst, en religion som både kunde motivera erövringen av främmande kontinenter och befriandet av alla slavar. Ja, ungefär samtidigt, men likväl med samma texter och traditioner som utgångspunkt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons