Hela denna artikel är en annons

Så skyddas Sverige från hot – dygnet runt

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska läget runtom i världen är i förändring.
Därför har regeringen beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan med ökad militär förmåga i Sverige och närområdet.

Bild 1 av 3
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten Bild 2 av 3
Foto: Mattias Nurmela/Forsvarsmakten Bild 3 av 3
Bild 1 av 1

Sverige har varit förskonat från krig och konflikt under en väldigt lång tid.

Det säkerhetspolitiska läget runtom i världen är i förändring – något som även kan påverka Sverige. Därför är Försvarsmakten i full gång med att utveckla och stärka upp Sveriges försvar och militära förmågor, så att Sverige och dess invånare kan fortsätta vara i fred.

Uppdraget som Försvarsmakten har är bland annat att skydda Sverige inför politisk, militär eller annan påtryckning. Och om det krävs — försvara Sverige mot incidenter och ett väpnat angrepp.

I den snabba, komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska omvärld vi befinner oss i behöver Försvarsmakten utvecklas och upprätthålla rätt förmåga, hela tiden. Det betyder att mobilisering i större förband och tillsammans med andra kontinuerligt övas. Men Försvarsmakten planerar också för det som krävs imorgon och anpassar till den utveckling som inte går att förutse – på land, till havs, i luften och på nätet.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten Bild 1 av 2
Foto: Mattias Nurmela/Forsvarsmakten Bild 2 av 2

I luftrummet

Flygvapnets uppgift är att organisera och utbilda flyg-, bas- och ledningsförband. Stridsflygförbandet verkar mot mål på marken, i luften eller över havet samt utnyttjas för underrättelseinhämtning. Flygvapnet står ständigt i incidentberedskap för att hävda Sveriges territoriella integritet. Incidentberedskapen innebär i praktiken att det alltid, dag som natt, finns startklara flygplan någonstans i Sverige redo att flyga.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

På och under ytan

Sverige har en av Europas längsta kuster, med sina 2400 kilometer från Haparanda i norr till Strömstad i väst. Längs hela Sveriges kust finns marinen. Alla dagar om året, 24 timmar om dygnet, håller marinen koll på vad som rör sig kring våra kuster, hittar sådant som inte är normalt och påverkar det innan det blivit ett hot. På så sätt säkras det svenska territoriet, det svenska folket och alla våra fri- och rättigheter.

Foto: Mattias Nurmela/Forsvarsmakten

På marken

Armén ansvarar för att organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband. I samarbete med flyg- och sjöstridskrafter genomförs gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt och tillsammans med andra länder.

Året om övar markförsvaret där artilleriförbanden, luftvärnsförbanden, hemvärnet och Försvarsmaktens specialförband ingår. Just specialförbanden är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ när situationen kräver mer.

Specialförbanden har hög beredskap och kan verka i miljöer som är såväl fysiskt, psykiskt och politiskt mer riskabla än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband.

Annons
Annons
Annons