Annons
X
Annons
X

Så skulle vi bekämpa grov brottslighet

Sverigedemokraterna är – till skillnad från de övriga partierna – redo att kraftigt motverka den organiserade brottslighet här och nu. Våra åtgärder skulle avsevärt minimera utrymmet för grov organiserad brottslighet i Sverige, skriver Richard Jomshof, partiets nye rättspolitiska talesperson.

BRÄNNPUNKT | KRIMINALITET

Den som vittnar mot en kriminell ledare ska erbjudas straffrabatt.
Richard Jomshof

I en artikelserie i Dagens Nyheter nyligen, avslöjades att de så kallade gängrelaterade brotten ökar, men också att trenden går åt fel håll och att det i dagsläget inte finns något som pekar på att trenden ska vända.

Vidare avslöjas att Polisen skönmålar statistiken och att den organiserade brottsligheten är större än någonsin i Sverige. Trenden pekar mot fler fall av utpressning, fler hot mot vittnen och offer samt fler fall av skjutningar på allmänna platser (
DN 15/11). För inte så länge sedan uttalade sig Rikspolisstyrelsen om situationen med gängrelaterade skjutningar och kallade den akut (proposition 2011/12:109, sid 16).

Annons
X

Efter artikelserien har de övriga sju partierna i riksdagen inte varit sena med att kräva vad man kallar krafttag mot den gängrelaterade brottsligheten. Man talar om vikten av att minska de sociala ojämlikheterna, fler samverkansprojekt och förebyggande åtgärder (
DN 18/11). Fina ord förvisso, men konkreta åtgärder som verkligen kan få bukt med gängkriminaliteten lyser i stort med sin frånvaro.

Detta förvånar dock inte. I tidigare riksdagsdebatter har övriga partiers lösning på den organiserade brottsligheten primärt varit gratis komvuxplatser och en akademisering av polisutbildningen. Som om det skulle lösa problemet.

Vad som skiljer Sverigedemokraterna från de övriga riksdagspartierna är att vi faktiskt är redo att kraftigt motverka den organiserade brottslighet här och nu. Sverigedemokraterna har ett komplett förslagsprogram med flera kraftfulla och konkreta åtgärder på området, vilka för övrigt presenterades av vår tidigare kriminalpolitiska talesperson redan i våras:

• Rikskriminalpolisen skapar en nationell paraplyorganisation mot organiserad brottslighet – ett svenskt FBI.

• Rikskriminalpolisen ges sekretessbrytande befogenheter att samla den övergripande myndighetsinformationen om medlemmar i kriminella nätverk.

• Det blir olagligt att vara medlem i en kriminell organisation såväl som att vara en del av den kriminella organisationens verksamhet.

• Polisen ges långtgående befogenheter att använda sig av telefonavlyssning, buggning och kameraövervakning mot den som kan betecknas som medlem i ett kriminellt nätverk.

• Den som döms inom ramen för lagstiftningen ska få samtliga sina tillgångar beslagtagna och förverkade av staten om brottslingen inte kan styrka bortom rimligt tvivel att tillgångarna härrör från laglig verksamhet.

• Ett kronvittnessystem införs, vilket innebär att den som vittnar mot en kriminell ledare erbjuds straffrabatt.

• Den som hotar vittnen och målsäganden för att påverka en rättegång som rör organiserad brottslighet, ska alltid dömas till fängelsestraff.

• Rikskriminalpolisen ges ett helhetsansvar för ett utökat vittnesskyddsprogram som innefattar att ta hand om ett vittne under hela processen; från anmälan, rättegång till livet efteråt om det behövs.

Detta paket med förslag om åtgärder gör att Sverigedemokraterna ligger i yttersta framkant i arbetet mot den organiserade och gängrelaterade brottsligheten. Införlivas dessa i svensk lagstiftning kommer utrymmet för grov organiserad brottslighet i Sverige att minimeras avsevärt.

RICHARD JOMSHOF (SD)

rättspolitisk talesman Sverigedemokraterna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X