Annons

Coronavirus eller allergi – då bör du stanna hemma

Sars-cov-2, även kallat coronaviruset, orsakar sjukdomen covid-19.
Sars-cov-2, även kallat coronaviruset, orsakar sjukdomen covid-19. Foto: AP

Halsont, snuva eller lätt hosta kan vara förkylning, pollenallergi eller covid-19. Men det finns symtom orsakat av den nya coronaviruset som skiljer sig något från andra virussjukdomar och det är viktigt att söka vård vid rätt tillfälle.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

1 / 7

Vad är vad och vilka är symtomen på covid-19?

Covid-19, influensa och de flesta vanliga förkylningar orsakas av virus. Endast ett test kan visa exakt vilket virus en person drabbats av, men det finns vissa skillnader.

De vanligaste förkylningssymtomen är snuva, nysningar, nästäppa, ont i halsen, hosta och i vissa fall feber.

En influensa börjar ofta plötsligt och det är vanligt att personen känner sig väldigt sjuk snabbt. Symtom som är vanligt förekommande är hög feber, huvudvärk, ont i halsen, torrhosta, trötthet och muskelvärk.

De symtom som främst rapporterats i samband med covid-19 är feber och hosta. Men andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och mag-tarmbesvär förekommer också. Många förlorar dessutom luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid.

Den som är sjuk, även vid väldigt lindriga symtom, ska hålla sig hemma.

Folkhälsomyndigheten bedömer att smittsamheten troligen är som störst i början av sjukdomsförloppet, och att risken att sprida smitta ökar ju sjukare smittspridaren är.

Annons
Annons

Pollenallergi kan förväxlas med covid-19.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Erik G Svensson/TT

2 / 7

Allergi eller covid-19?

Pollenallergi kan förväxlas med covid-19.
Pollenallergi kan förväxlas med covid-19. Foto: Janerik Henriksson/TT

Nu har pollensäsongen börjat och kan orsaka allergisymtom som liknar de hos covid-19. Eftersom det är svårt att skilja allergi från sjukdomen är det viktigt att man vid minsta symptom som halsont, snuva eller lätt hosta stannar hemma.

Om man efter att ha tagit allergimedicin märker att symtomen försvinner och själv bedömer att de varit orsakade av pollen behöver man inte längre stanna hemma. Hjälper inte medicinen, om symtomen förvärras eller nya tillkommer, bör man stanna hemma tills att man är symtomfri och ytterligare två dagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden.

När ska jag söka hjälp om jag har coronaviruset?

Foto: Erik G Svensson/TT

Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi, säger att symtomet som man ska vara vaksam på är andningsbesvär, så kallad dyspné.

Ansträngningsdyspné får vi alla i olika grad när vi rör på oss, men när du får svårt att andas även när du inte utför någon aktivitet kan det vara dags att söka hjälp.

– När du har vilodyspné, alltså att du är stilla men ändå känner att du inte får luft, då är det dags att söka hjälp. Innan dess behöver du oftast inte vård, säger Agnes Wold.

Hon tillägger att äldre personer är känsligare, vilket innebär att dessa kan behöva söka hjälp även vid mildare former av andningsbesvär.

Men feber, även någorlunda långvarig sådan, är inget man normalt behöver söka vård för, anser Agnes Wold.

Sjukvårdsupplysningen 1177 uppmanar sjuka personer som hastigt blir sämre att kontakta vården.

Om du har svårt att andas ring omedelbart 112.

Annons
Annons

Virus kan bland annat spridas genom nysningar och hostningar.

Foto: Cornelius Poppe/TT

3 / 7

Hur sprider sig coronaviruset?

Virus kan bland annat spridas genom nysningar och hostningar.
Virus kan bland annat spridas genom nysningar och hostningar. Foto: Cornelius Poppe/TT

Förkylning, influensa och covid-19 sprids genom så kallad droppsmitta. Om en smittad person nyser eller hostar så kan droppar med viruset färdas i luften och nå en person i närheten. Men det kan också ske genom närkontakt.

Virus kan också spridas genom indirekt kontaktsmitta, det vill säga genom viruspartiklar som hamnar på ytor och föremål. Eftersom detta misstänks vara en smittoväg för coronaviruset uppmanar myndigheterna i Sverige och andra länder sina medborgare att tvätta händerna noggrant och ofta.

Annons
Annons

Sjukvårdspersonal förbereder ett covid-19-test.

Foto: George Calin/AP

4 / 7

Hur lång är inkubationstiden för coronaviruset?

Sjukvårdspersonal förbereder ett covid-19-test.
Sjukvårdspersonal förbereder ett covid-19-test. Foto: George Calin/AP

Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till dess att sjukdomen bryter ut, för influensa är en till fyra dagar. För covid-19, två till 14 dagar.

En studie baserad på 181 analyserade sjukdomsfall från Kina ger ett medianvärde för inkubationstiden på 5,1 dagar.

Förkylning smittar väldigt enkelt från det att de första symtomen börjar märkas och under sjukdomens första dagar.

Vad gäller covid-19 uppges ett fåtal fall ha smittats av en person som ännu inte hade symtom, men kunskapsläget är oklart.

Annons
Annons

Forskning på covid-19 pågår på flera ställen, som här i Connecticut i USA.

Foto: Jessica Hill/AP

5 / 7

Finns det behandling och botemedel?

Forskning på covid-19 pågår på flera ställen, som här i Connecticut i USA.
Forskning på covid-19 pågår på flera ställen, som här i Connecticut i USA. Foto: Jessica Hill/AP

Sjukdomar som orsakats av virus går inte att behandla med antibiotika. Men det går att att lindra symtomen. Vid feber kan man exempelvis ta hjälp av febernedsättande läkemedel.

Inget läkemedel kan göra en person helt frisk från influensa, men det finns läkemedel för att bromsa viruset. Virushämmande läkemedel skrivs enbart ut på recept.

Personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av influensa, riskgrupper och de som är över 65 år, brukar rekommenderas att vaccinera sig mot den återkommande säsongsinfluensan.

I dagsläget finns inget vaccin mot covid-19. Men forskare över hela världen arbetar nu med att ta fram vaccin mot sjukdomen, bland annat vid Karolinska institutet.

Annons
Annons

En bild på coronaviruset, sars-cov-2.

Foto: AP

6 / 7

Hur stor är dödligheten för coronaviruset?

En bild på coronaviruset, sars-cov-2.
En bild på coronaviruset, sars-cov-2. Foto: AP

Dödligheten i den vanliga säsongsinfluensan uppskattas till några promille. Precis som för coronaviruset är det främst äldre personer och personer med andra sjukdomar som drabbas värst. En orsak till att det är svårt att mäta influensans dödlighet är att det ofta är följdverkningar som leder till döden.

Enligt WHO har 3,4 procent av de som bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset avlidit hittills. Men dödligheten är svår att beräkna, och tros vara betydligt lägre eftersom det är oklart hur stor andel av fallen som upptäcks. Sydkorea, som har satsat stort på att testa så många misstänkt sjuka som möjligt, har en dödlighet på omkring en procent.

Annons
Annons

Handhygien är A och O.

Foto: Nora Lorek/TT

7 / 7

Hur skyddar jag mig?

Handhygien är A och O.
Handhygien är A och O. Foto: Nora Lorek/TT

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, nys och hosta i armvecket, peta inte i ansiktet och undvik närkontakt med personer som är sjuka.

Folkhälsomyndigheten uppmanar sedan den 1 april personer över 70 år att helt undvika onödiga sociala kontakter, kollektivtrafik, och andra allmänna färdmedel. De uppmanas också att inte handla eller vistas på platser där människor samlas.

Hela befolkningen uppmanas att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt och att undvika onödiga resor.

Källa: Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden och WHO.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons