Annons

Så skapar vi oss våra fiendebilder

Förintelsens minnesdag handlar inte bara om att vörda offren från då. Mekanismerna finns kvar, och tar död på oskyldiga världen över. Minnesdagen utmanar vår bekvämlighet och våra gränser, skriver ärkebiskop Anders Wejryd.

Under strecket
Publicerad

Den, vars ögon man inte ser, kan man lättare förhärda sig emot. Det är så enkelt. Och även om vi talar om vårt samhälle som humant, ganska jämställt och jämlikt, så är en av de starkaste krafterna: Jag vill inte bli störd! Kom inte och kräv förändring av mitt liv, påstå inte att jag har någon skuld. Vad har du för rätt att sätta dig till doms över mig?

Förintelsens minnesdag handlar inte om något helt annorlunda, om att bara vörda offren från då och ta avstånd från de skyldiga då. Vi får aldrig glömma det Förintelsen var och är och det som dess metoder och människosyn står för. Som så många judiska företrädare pekat på: Mekanismerna bakom förintelsen finns kvar och tar dag för dag död på oskyldiga världen över. Judarnas, romernas och de homosexuellas öden från nazismens förintelseläger delades och delas in i vår tid – och mycket tyder på att ödena kommer att delas av ännu många fler om utvecklingen fortsätter.

Annons
Annons
Annons