Annons

Jonas Nordin:Så skapades bilden av svenskens rysliga vanor

Illustration ur Johannes Magnus 1500-talsverk ”Goternas och svearnas historia”.  
Illustration ur Johannes Magnus 1500-talsverk ”Goternas och svearnas historia”.  

Johannes Magnus krönika om svenska kungar sträcker sig från Noaks barnbarn fram till Gustav Vasa – som blev rasande när han fick se verket. Krönikan, tryckt 1554, präglade under sekler bilden av det exotiska Skandinavien och finns nu i en praktfull och kommenterad nyöversättning.

Under strecket
Publicerad

Till höger Johannes Magnus (1488–1544).

”Carta marina”, Olaus Magnus karta över Norden från 1539.

Johannes Magnus krönika om alla göternas och svearnas kungar, ”Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus”, från 1500-talets mitt är det mest inflytelserika verket i svensk historiografi. Det präglade bilden av Sveriges förflutna i nära två sekler och därpå tog det lika lång tid att städa bort alla vrångföreställningar som det fört in i historieböckerna. Författaren var Sveriges sista katolska ärkebiskop, som i exil skrev in sitt fäderneslands förflutna i den kontinentala historien.

Manuskriptet, som varit under arbete i över två decennier, avslutades i juni 1540 och utkom postumt i Rom 1554 genom brodern Olaus Magnus försorg. I bokens sista rader gör denne reklam för ett kommande arbete: hans egen ”Historia om de nordiska folken”, en kompletterande skildring av Sveriges natur och folkets levnadsvanor som utkom året därpå. Det senare verket med sina många hundra träsnitt är välbekant, inte minst genom den kommenterade svenska översättning som utgavs 1909–1925 och som sett åtskilliga nya upplagor sedan dess. Det fick stor spridning redan i samtiden och trycktes i 21 oavkortade eller bearbetade upplagor mellan 1555 och 1669, somliga av dem kompletterade med utdrag ur Johannes Magnus krönika.

Annons
Annons
Annons