Annons
X
Annons
X

Så ska vi utjämna pensionärsskatten

Ett av våra viktigaste vallöften blir att helt ta bort pensionärsskatten. Förslaget ska delvis finansieras genom en ny skatt för storbankerna, skriver Jimmie Åkesson (SD).

Jimmie Åkesson
Jimmie Åkesson Foto: YVONNE ÅSELL

BRÄNNPUNKT | PENSIONÄRSSKATTEN

I vårt förslag skulle detta öka staten inkomster med minst fyra miljarder kronor årligen.
Jimmie Åkesson

Under de senaste åtta åren har skatten för löntagare sänkts kraftigt. Detta har varit viktiga reformer för sysselsättningen och konsumtionen. Det är glädjande att det i dag finns utbrett stöd i riksdagen för att bevara jobbskatteavdragen. Trots socialdemokratisk retorik vill Stefan Löfven i princip inte röra de genomförda skattesänkningarna.

Samtidigt som löntagarna fått det bättre har emellertid landets pensionärer blivit de stora förlorarna. Vi har i dag en unik situation i Sverige till skillnad från andra länder där pensionärer betalar mer i skatt än löntagare. Under alliansens åtta år vid makten har ett genomsnittligt pensionärshushåll betalat över 100 000 kronor mer i skatt än ett jämförbart hushåll som förvärvsarbetar. Det är inte rimligt och detta förhållande kan inte tillåtas fortgå. Under mandatperioden har Sverigedemokraterna lagt fram flera budgetförslag där vi kraftigt velat minska skatteklyftan mellan inkomst av tjänst och inkomst av pension.

Annons
X

Inför höstens val har vi landat i att kraftigt höja ambitionsnivån. Ett av våra viktigaste vallöften inför kommande mandatperioden blir att helt ta bort den orättvisa pensionärsskatten. Samtidigt väljer vi att behålla det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre som förvärvsarbetar eftersom det visat sig ha tydligt positiva effekter på sysselsättningen bland de som fyllt 65.

Alliansen har under sin tid vid makten flera gånger sänkt skatten för pensionärer genom att i fem steg sedan 2009 höja grundavdragen. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare har dock fortsatt att öka.

Socialdemokraterna har i debatten valt att anamma en retorik där man angriper hela pensionärsskatten samtidigt som man endast vill sänka den marginellt. Detta är ett falskt och ohederligt spel som vi aktivt under valrörelsen kommer arbeta med att åskådliggöra. I det förslag Socialdemokraterna presenterat uppgår skattesänkningarna till sammanlagt fyra miljarder kronor vilket betyder att man inte ens kan lova att ta bort en tredjedel av pensionärsskatten under mandatperioden.

Enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst skulle det kosta statens finanser omkring 14 miljarder kronor att omedelbart ta bort hela skatteskillnaden mellan inkomst av tjänst och pension. I våra kalkyler kommer vi att kunna finansiera detta redan under den kommande mandatperioden.

Finansiering skapar vi dels genom att föra en mer ansvarsfull invandringspolitik och en effektivare biståndspolitik. Invandringen till Sverige fortsätter att öka vilket understryks av att regeringen i våras skruvade upp utgiftsprognoserna för migration och integration med över 19 miljarder. Sverige beviljar i dag fler asylsökningar än något annat land i EU. Den fortsatta massinvandringen skapar också potential för ökade besparingar genom en minskning av asyl- och anhöriginvandringen.

Utöver detta föreslår vi nu en bankskatt riktad mot de fyra storbankerna som det senaste året gjort sammanlagda vinster på över 90 miljarder kronor. I vårt förslag skulle detta öka statens inkomster med minst fyra miljarder kronor årligen. Förslaget ligger i linje med vad Företagsskattekommittén föreslagit där skatten baseras på samma avgiftsunderlag som utgår till stabilitetsfonden. Liknande bankskatter finns i dag bland annat i Tyskland, Storbritannien och Finland. Storbankerna har gynnats kraftigt av sänkningen av bolagsskatten samtidigt som deras höga vinster möjliggörs tack vare att det i grunden är skattebetalarna som står för säkerheten och möjliggör låg upplåning.

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta prioritera välfärd, pensionärer och småföretag på bekostnad av ansvarslös invandringspolitik, ineffektivt bistånd och övervinster inom banksektorn. Genom att prioritera annorlunda kan vi också utlova förbättringar för landets pensionärer och en slopad pensionärsskatt på riktigt, helt utan siffertrixande och löften utan tidshorisont.

JIMMIE ÅKESSON (SD)

partiledare

Annons
Annons
X

Jimmie Åkesson

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X