Annons

Så ska vi täcka budgethålet

Den svenska offentliga sektorn är framgångsrik och på många sätt en förebild för andra länder. Men det saknas inte möjligheter till förbättringar. Nu presenterar vi flera initiativ för ett bättre myndighetsväsende, skriver Magdalena Andersson (S).

Under strecket
Publicerad
Foto: TOMAS ONEBORG/SVD.

Regeringen har vänt överskott till underskott. Nu har ett stort budgethål öppnat sig i de offentliga finanserna. Därför måste det vara slut på ofinansierade skattesänkningar. Nu handlar det om att genomföra förnuftiga skattehöjningar – men också om att effektivisera den offentliga sektorn.

Sverige har under 2000-talet haft mycket starka offentliga finanser. Nittiotalets budgetsanering och införandet av det finanspolitiska ramverket innebar att den borgerliga regeringen år 2006 fick ta över ett rejält överskott: 65 miljarder kronor. Under finanskrisen höll regeringen i finanserna – men under den senaste mandatperioden har man börjat slarva. Att låna till skattesänkningar har varit viktigast. Det stora överskottet har därför vänts i ett ännu större underskott. Regeringen bryter mot budgetreglerna. Enligt Ekonomistyrningsverket blir underskottet i år hela 87 miljarder kronor.

Annons
Annons
Annons