Så ska vi satsa på mer kollektivtrafik

Dagens bostadbrist begränsar människors livsval och hindrar Sveriges utveckling. Målet för regeringen är därför att är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020. Genom bättre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande kan vi bygga mer till fler. Regeringen satsar därför på stadsmiljöavtal, som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt, skriver ministrarna Mehmet Kaplan (MP) och Anna Johansson (S).

Under strecket
Publicerad
Mehmet Kaplan (MP) och Anna Johansson (S).

Mehmet Kaplan (MP) och Anna Johansson (S).

Foto: YVONNE ÅSELL
Annons

En av våra stora framtidsutmaningar är bostadsförsörjningen. Samarbetsregeringen är övertygad om att planeringen av transportsystemet ska vara en integrerad del av hela samhällsplaneringen, inte minst bostadsbyggandet. I dag beslutar därför regeringen att Trafikverket i samråd med Boverket ska ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons