Annons
X
Annons
X

Så ska vi ge de unga jobb

Med ett nytt samarbete mellan kommun, Arbetsförmedling och näringsliv ska arbetslösheten för unga i Södertälje halveras på tre år. Nu utmanar vi andra företag att också agera, skriver Anders Lago, Angeles Bermudez-Svankvist och Mats Paulsson.

Södertälje tar kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen tillsammans unika grepp för att minska ungdomsarbetslösheten. Bolaget Telge tillväxt som ägs av Södertälje kommuns bolag Telge, Mekonomen, Folksam, Swedbank, Peab, Scania, Coop och Manpower har bestämt sig för att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje. I Hovsjö startar samtidigt en unik utbildning, där arbetslösa Hovsjöbor ges möjlighet till en byggutbildning, där de kommer att renovera områdets lägenheter.

Att minska ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste utmaningarna för Sverige. Under tredje kvartalet 2010 var 143000 ungdomar arbetslösa, men ungdomsarbetslösheten är strukturell, inte ett resultat av lågkonjunkturen. Under brinnande högkonjunktur 2008 gick en fjärdedel av Sveriges ungdomar utan jobb. Med dessa siffror tillhör vi tyvärr de sämsta av Europas länder.

Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL, tvingas en hel del ungdomar leva på socialbidrag. Av de ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd får 64 procent det på grund av arbetslöshet. Det är allvarligt för samhället, när en stor del av dagens ungdomar tvingas försörja sig på den sista utvägen av våra trygghetssystem – försörjningsstöd.

Annons
X

Allt för länge har ungdomsarbetslösheten setts som ett ansvar enbart för politikerna. Vår uppfattning är att det är hela samhällets ansvar, och att inte minst näringslivet har både ett ansvar och en unik möjlighet att agera. Näringslivet har unika möjligheter att gå från ord till handling. Företagen kommer dessutom behöva dessa ungdomar inom en snar framtid. Med stora pensionsavgångar och färre unga som kommer ut på arbetsmarknaden är det viktigt att säkra morgondagens personalbehov. Att ta in unga människor skapar också nytänkande, kreativitet och kanske helt nya affärsidéer.

Därför har Mekonomen, Folksam, Swedbank, Peab, Scania, Coop och Manpower, på initiativ av Södertälje kommun och Telge, skapat ett gemensamt bolag – Telge tillväxt. Målet är att på tre år halvera ungdomsarbetslösheten. Telge tillväxt kommer att drivas i bolagsform med en dedikerad företagsledning. I styrelsen för Telge tillväxt ingår medverkande företags vd:ar och koncernchefer. Arbetsförmedlingens generaldirektör är adjungerad.

Telge tillväxts affärsmodell bygger på att anställa arbetslösa ungdomar i åldrarna 18–24 år. Ungdomarna får en introduktion och kommer sedan att arbeta på olika företag och arbetsplatser. Lönerna kommer att vara enligt kollektivavtal. Placeringen kan vara på kortare eller längre tid, hel- eller deltid. Ungdomarna anställs i Telge tillväxt under ett år, och grundidén är att de under eller efter denna tid ska kunna få ett jobb, antingen hos företagen som ingår i Telge tillväxt eller andra företag.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samtidigt som vi startar Telge tillväxt påbörjas en byggutbildning i miljonprogramsområdet Hovsjö, speciellt riktad till arbetslösa boende i området. Deltagarna får möjlighet till en yrkesutbildning, samtidigt som de både i utbildningen och som färdiga byggnadsarbetare kommer att renovera och bygga om miljonprogrammets bostäder.

  Trots många och långa diskussioner görs förvånansvärt lite för att förändra och utveckla miljonprogramområdena, både fysiska eller sociala förändringar. Det som görs sker oftast i form av kortsiktiga projekt och kosmetiska förändringar, över huvudet på de boende i området. Det finns i dag en projekttrötthet i dessa områden.

  Hovsjöbyggarna är en del av en mycket långsiktig satsning, där de boende i området har fått ansvar för utvecklingen. Genom Hovsjöbyggarna kombinerar vi behovet av att renovera miljonprogramområden och att skapa fler arbetstillfällen, där ungdomarna i dessa bostadsområden prioriteras och sätts i fokus. Vi skapar framtidstro hos ungdomar som annars riskerar att hamna i ett permanent utanförskap.

  Hovsjöbyggarna är ett samarbete mellan Telge Hovsjö, Arbetsförmedlingen och Basta arbetskooperativ. När omfattningen ökar kommer också de etablerade byggföretagen att involveras. En Peab-skola kommer också etableras i Södertälje.

  För att de 143000 ungdomar som står utanför arbetsmarknaden ska komma i jobb krävs nytänkande och okonventionella samarbeten. Arbetsförmedlingen kommer inte att lösa ungdomsarbetslösheten på egen hand. Inte heller kommunerna eller företagen. Men om näringslivet och samhället däremot samarbetar så skulle vi kunna utrota ungdomsarbetslösheten i hela Sverige.

  Nu utmanar vi övriga delar av näringslivet att agera. Vi börjar i Södertälje – var börjar ni?

  ANDERS LAGO (S)

  Södertälje kommun

  ANGELES BERMUDEZ-SVANKVIST

  Arbetsförmedlingen

  MATS PAULSSON

  Peab AB

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X