Annons
X
Annons
X

Så ska telekompaketet införas i Sverige

I korridorerna i Bryssel orsakade frågan om avstängning av misstänkta fildelare intensiva diskussioner i samband med EU:s så kallade telekompaket. Men när direktiven nu ska införas i Sverige är just den frågan inte längre aktuell – skyddet för nätanvändare finns redan i grundlagen, konstaterar infrastrukturminister Åsa Torstensson.

När Sverige nu ska implementera telekompaketet är frågan om avstängning av misstänkta fildelare inte längre den heta potatis som den var för ett år sedan. Då orsakade frågan en bitter strid mellan EU-parlamentet och ministerrådet och först efter hårda diskussioner lyckades parterna komma överens om en kompromiss.

Enligt EU-direktivet ska både en ”effektiv och snabb domstolsprövning” och ”ett föregående, rättvist och opartiskt förfarande” garanteras när staten vill stänga av någon från internet.

Men i Sverige är det här en icke-fråga, konstaterar nu infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Annons
X

I den utredning som Näringsdepartementet gjort om hur telekompaketet ska implementeras ges inte mycket utrymme åt frågan. Istället slår departementet fast att skyddet för nätanvändare redan finns i den svenska grundlagen och att det därför inte krävs någon lagändring på grund av telekompaketet.

– Vi har hela tiden försökt säga att det aldrig varit aktuellt i Sverige att stänga av fildelare. Den frågeställningen har vi i regeringen redan hanterat och politiskt har vi aldrig haft ett sådant intresse, säger Åsa Torstensson (C) till SvD.se.

Däremot finns det en rad andra förslag i den utredning som Näringsdepartementet nu skickat ut på remiss och som SvD.se har läst.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Konsumenter ges utökade rättigheter gentemot telefon- och internetoperatörer och det ska till exempel bli lättare att byta operatör och samtidigt behålla sitt gamla telefonnummer.

  Informationen till kunderna ska också bli bättre och operatörerna blir skyldiga att informera om eventuella begränsningar i abonnemanget. Det kan bland annat handla om att vissa tjänster inte är tillgängliga eller att operatören prioriterar viss trafik framför annan.

  Just detta – frågan om så kallad nätneutralitet – var en het fråga under diskussionerna i EU. Nätneutralitet betyder att operatörer ska behandla all nättrafik på samma sätt och därmed inte kunna blockera till exempel Skype eller torrenttjänster.

  Näringsdepartementet vill inte gå så långt som att lagstifta om nätneutralitet, men ger Post- och telestyrelsen i uppdrag ha översyn i frågan och rätt att ställa krav på operatörerna.

  – Det är viktiga är att konsumenten nu ska få information om vilka begränsningar som finns, och därmed stärks ju konsumentmakten, säger Åsa Torstensson.

  Näringsdepartementets utredning skickas i dagarna ut på remiss. När remissvaren kommit in i höst ska regeringen lägga fram en lagrådsremiss och regeringen hoppas att förslagen klubbas av riksdagen innan sommaren 2011.

  – Vi får en lagstiftning som gynnar konkurrensen inom telekomområdet samtidigt som det för konsumenten blir både billigare och bättre, säger Åsa Torstensson.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X