Hela denna artikel är en annons

Så ska Tele2 bli mer hållbart med AI

Med AI och smarta lösningar hoppas Tele2 kunna öka energieffektiviteten i mobilnätet med upp till 40 procent och därmed minska sitt koldioxidavtryck avsevärt.

– Vi vill gå i bräschen, säger Erik Wottrich, Tele2:s hållbarhetschef.

I takt med att miljön sätts högt upp på den politiska agendan världen över, lägger näringslivet större fokus på sitt hållbarhetsarbete. Ett bra exempel är den svenska telekomoperatören Tele2 som har utarbetat ett ambitiöst program för att stärka sin hållbarhetsprofil som en del av sin affärsstrategi.

Enbart förnyelsebar el

Tele2 gick redan i januari 2018 över till att enbart använda förnyelsebar el för sin verksamhet i Sverige. Det har minskat företagets koldioxidutsläpp från 34 000 ton till 4 000 ton årligen. Bolaget bidrar också i utvecklingen av ny teknik som är mer energieffektiv och som kommer hela samhället till nytta. Nyligen avslutades ett EU-initierat forskningsprojekt ,”SooGreen”, som drevs tillsammans med bland annat KTH, där Tele2 som ensam svensk telekomleverantör varit drivande.
– Vi har varit med och utvecklat en teknik för att dynamiskt kunna släcka ned vissa frekvenser på vissa master ofta och under väldigt korta tider – mikrosekunder – när de inte behövs och ingen användare är i närheten. Dessa små pauser innebär sammantaget stora energibesparingar, säger Erik Wottrich, Tele2:s hållbarhetschef.

Läs mer om Tele2:s hållbarhetsarbetehttps://om.tele2.se/miljo-och-hallbarhet/

Utvecklar teknik baserad på AI

Tele2 har därefter startat upp och driver nu ett uppföljningsprogram med 20 EU-partner där man ska utveckla teknik baserad på AI för att ytterligare kunna energieffektivisera driften av mobilnäten. Det handlar om att analysera den enorma mängden insamlad data som finns i bolagets system för att bättre förutse hur människor med mobiltelefoner rör sig.

– Genom att dra slutsatser från historisk data kan vi förutse hur masterna kommer att användas framöver. Då kan vi driftsoptimera mobilnätet och på ett ännu smartare sätt, utan att användarna påverkas, sätta delar av oanvända mobilmaster i stand-by mode för att sedan slå på dem igen strax innan användarna behöver dem, säger Erik Wottrich.

Måste bidra till ett mer hållbart samhälle

När den tekniken är fullt utvecklad kommer Tele2 uppskattningsvis att kunna energieffektivisera mobilnätet med upp till 40 procent.

– Det här är en naturlig väg att gå för oss och vårt hållbarhetsarbete blir allt viktigare för att vi fortsatt ska kunna vara en relevant aktör på marknaden. Här måste vi hela tiden ligga i topp eftersom kraven och förväntningarna kommer från flera håll, säger Erik Wottrich och avslutar:
– Våra företagskunder förväntar sig att Tele2 har en hög miljöprofil och Tele 2, i sin tur, ställer samma höga krav på våra underleverantörer. Med andra ord – hela företagets värdekedja måste bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi vet att vårt företag har en klimatpåverkan och vi vill göra vad vi kan för att minska den. Framtida generationer kommer att ha stora krav och förväntningar på att företag har en bra och ansvarstagande miljöprofil. Det ska vi på Tele2 självklart se till att vi har. Det är vi skyldiga kommande generationer.

Läs mer här!http://www.tele2.com/sustainability
Annons
Annons
Annons