Hela denna artikel är en annons

Så ska tallskogen rädda framtida dieselbilar

Dieselbilens framtid är starkt ifrågasatt. Det som nyligen var ett bra miljöval är nu förkastligt på grund av nya, högre uppmätta värden av hälsofarliga kväveoxider och partiklar. Men diesel kommer leva kvar som drivmedel i många år framöver, varför satsningen på förnybar diesel är lika viktig som någonsin.
Preem är först i världen med att presentera en Svanenmärkt diesel.

Bild 1 av 2

Preems Svanenmärkta diesel består av minst 50 procent förnybart innehåll, främst tallolja.

Bild 2 av 2
Bild 1 av 1

Bilindustrin ställer om från tillverkning av förbränningsmotorer till eldrivna fordon och i många europeiska storstäder pratas det om att förbjuda dieseldrivna bilar. Det är lätt att tro att dieselns tid inom kort är över. Men det stämmer inte.

Det går inte att förbjuda diesel innan andra alternativ står helt klara, förklarar Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem. Därför är det bättre att börja i ena änden och sänka nivåerna på koldioxidutsläpp för drivmedlen genom användning av förnybara råvaror.

– Preem tror på teknikneutrala lösningar. Istället för att begränsa en viss teknik bör man främja innovation både inom drivmedelstillverkning och motorindustrin, och ställa tydliga krav på begränsningar av utsläpp, säger Sören Eriksson.

Preems Svanenmärkta diesel består av minst 50 procent förnybart innehåll, främst tallolja.

Bild 1 av 1

Utsläppen ska minska med 70 procent

Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser minskas med 70 procent, och Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige, påpekar att biodiesel parallellt med el och biogas spelar en viktig roll när det gäller att ersätta fossila bränslen. Han uppmärksammar Preems Svanenmärkta diesel som ett steg på vägen.

– För att minska växthusgaserna kan fossil diesel ersättas med förnybara råvaror. Där är Preem Evolution Diesel Plus ett mycket effektivt alternativ som fungerar i alla typer av dieselmotorer, säger Svante Axelsson.

Preems Svanenmärkta diesel består av minst 50 procent förnybart innehåll, främst tallolja.
Preems Svanenmärkta diesel består av minst 50 procent förnybart innehåll, främst tallolja.

Från tall till tank

Preems Svanenmärkta diesel består av minst 50 procent förnybart innehåll, främst tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri. Drivmedlet fungerar dessutom i alla bilar och har samma prestanda som en traditionell fossil diesel.

– Ingen ligger i närheten av den siffran. Snittet ligger på 20 procent. Därför är Preem Evolution Diesel Plus den bästa dieseln som finns att köpa idag, säger Svante Axelsson.

Preem Evolution Diesel Plus är helt fri från både palmolja och PFAD och minskar koldioxidutsläppen med upp till 44 procent. För att tillgodose den ökade efterfrågan på biodiesel bygger Preem successivt ut sina svenska anläggningar för tillverkning av mer förnybara drivmedel.

Parallellt med det pågår forskning för att utveckla Preem Evolution Diesel Plus.

– Nu siktar vi på en 70-procentig grön diesel. En diesel som uppfyller de befintliga bränslestandarderna, vilket innebär att alla dieselfordon kan använda den, då det är en vanlig diesel, men mer hållbar, berättar Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Annons
Annons
Annons