Annons

Så ska nya Jas Gripen finansieras

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera vårt politiska oberoende och vår självständighet. För det krävs ett försvar som är anpassat för att möta dagens och morgondagens krav. Som försvarsminister har jag ett särskilt ansvar att värna vår försvarsförmåga, skriver Karin Enström (M).

Publicerad

Försvarsmaktens förmåga måste hela tiden vägas mot rådande och framtida hot och utmaningar. Satsningen på förmågelyft av JAS Gripen är en tydlig prioritering av närområdesperspektivet. Detta stärker Försvarsmaktens möjligheter att agera både i Sverige och i vårt närområde.

Flygstridskrafterna ska ha en hög tillgänglighet och kunna genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer. Nuvarande svenska Gripenplan kommer att vara i drift till och med 2020-2030. Försvarsmakten bedömer att ett förmågelyft av JAS Gripen är nödvändigt för att stridsflyget på sikt ska ha god operativ förmåga och kunna möta framtidens krav.

Annons
Annons
Annons