Annons

Så ska likvärdigheten i skolan öka

Alliansregeringen har tagit viktiga steg i rätt riktning för den svenska skolan, men mer behöver göras för att öka likvärdigheten och elevernas kunskaper, skriver Tomas Tobé, Moderaternas talesperson i utbildningsfrågor.

Under strecket
Publicerad

Sverige ska ha en modern skola för alla. För att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten utvecklar Nya Moderaterna nu vår politik för skolan. I det nya handlingsprogrammet som beslutas på partistämman tydliggörs att även staten har ett ansvar, gemensamt med huvudmännen, för skolan – och det förpliktigar. I Sverige finns det drygt 7000 grund- och gymnasieskolor som alla måste hålla hög kvalitet i undervisningen av runt 1,3 miljoner elever. Skolans uppgift är att varje elev ska ges förutsättningar att lyckas.

Under för lång tid har det accepterats att alla skolor inte lever upp till förväntningarna. Det beror till stor del på att staten inte tagit sin del av ansvaret för skolan sedan kommunaliseringen. Fokus på skolans kunskapsuppdrag har inte utkrävts. Lärarkompetens har inte tryggats. Alliansregeringen har tagit viktiga steg i rätt riktning, men mer behöver göras för att öka likvärdigheten och elevernas kunskaper i skolan. Nya Moderaterna har förståelse för att man kan känna reformtrötthet och behöver arbetsro. Därför är det viktigt att insatser för en likvärdig skola koncentreras till delar som man utifrån forskning och erfarenheter från andra länder kan förvänta sig ha störst betydelse för att vända resultatutvecklingen. Fokus ska ligga på sådant som bidrar till höjd undervisningskvalitet.

Annons
Annons
Annons