Annons
X
Annons
X

Så ska HPV-vaccineringen följas upp

Flera skolor har börjat vaccinera mot livmoderhalscancer – och under torsdagen presenterar Smittskyddsinstitutet hur effekterna av vaccineringen ska följas upp. Oron för att vaccineringen ska leda till att färre tar cellprov är stor.

En rad olika faktorer ska följas upp när flickorna födda 1999 eller senare i årskurs 5-6 nu börjat vaccineras med HPV-vaccinet Gardasil.

Bland annat ska HPV-virusens utbredning studeras genom kliniska övervakningsstudier, som till en början görs i samarbete med Karolinska institutet. Andra studier ska undersöka förekomsten av cellförändringar, livmoderhalscancer och andra HPV-relaterade sjukdomar.

Därtill kommer Läkemedelsverkets utredning om biverkningar.

Annons
X

Målet är att 90 procent av flickorna ska vaccineras, och att antalet cancerfall per år ska minska från 450 till 160. På så sätt är tanken att smittspridningen ska minskas så att även pojkarna och de som inte vaccinerat sig skyddas.

Då skulle samtidigt könssjukdomen kondylom kunna sånär som utplånas.

Men vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd. En oro är att vaccinerade flickor ska strunta i cellprovtagningen när de börjar kallas vid 23 års ålder.

– Vaccineringen kan skapa en falsk trygghet eftersom det bara skyddar mot de två vanligaste virusvarianterna och beräknas kunna förebygga cirka 70 procent av antalet fall, säger Kjell Bergfeldt, överläkare i onkologi och processledare vid Regionalt Cancercentrum som ansvarar för cellprovtagningen i Stockholm.

– Cellprovsscreeningen är väldigt effektiv men inte heller den ger ett fullständigt skydd. Man får däremot en väldigt liten risk att drabbas om man både går på kontroller och vaccinerar sig, säger Ingrid Uhnoo på SMI.

Deltagandet i provtagningen kommer därför följas noga. Maria Prigorowsky, projektledare för cellscreeningen på SKL, tycker att skolorna bör gå ut med särskild information om att det är viktigt att göra båda delarna. Ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor Karina Karlsson håller inte med.

– För föräldrar till 10–12-åringar blir sådan information för abstrakt. Man litar på att den informationen som kommer när det är dags för provtagningen är tillräcklig.

– Det tror jag är ett misstag, säger Prigorowsky.

SKL arbetar nu med att få med en formulering i utskicken till föräldrarna.

– Det vore otroligt olyckligt om vaccineringen påverkade deltagandet i cellprovtagningen.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X