Annons
X
Annons
X

Så ska Europa åter bli starkt

Under Northern Future Forum, som inleds i morgon, ska vi diskutera hur vi kan säkra jobben och tillväxten i Europa. Vårt framtida välstånd beror på hur väl vi lyckas med denna utmaning, skriver stats- och premiärministrarna i Storbritannien, Norden och Baltikum.

[object Object]
Vi tvingas ofta fokusera på de mer omedelbara ekonomiska utmaningarna, men det är också viktigt att diskutera den långsiktiga politiken, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt tillsammans med nio andra ledare. Foto: ADAM IHSE/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | EUROPA

Vi har färre som arbetar och betalar skatt – men de förväntas betala för ett stadigt växande antal äldre.

De senaste åren har den ekonomiska krisen stått högst upp på dagordningen vid nästan alla internationella möten. På detta följer att vi tenderar att endast fokusera på de mer omedelbara ekonomiska utmaningarna, som hur vi ska komma till rätta med en skuldsatt banksektor eller växande budgetunderskott i vissa länder. Det finns sällan tid att höja blicken.

Vi får sällan chans att diskutera hur vi på bästa sätt kan förbereda våra samhällen för andra utmaningar, som vilken långsiktig politik vi bör föra i dag för att kunna garantera jobben, välfärden och en långsiktigt hållbar tillväxt för våra barn och barnbarn.

Annons
X

Vid Northern Future Forum, som startar i morgon i Stockholm, hoppas vi kunna ändra på detta. Då kommer vi, nio stats- och premiärministrar från Storbritannien och de nordiska och baltiska länderna, att träffa ledande personer inom politik, näringsliv och den akademiska världen från alla nio länder vid det toppmöte som nu följer upp det första mötet i London för ett år sedan.

I en intensiv och öppen debatt ska vi under två dagar utbyta idéer, lära oss av varandras erfarenheter och tillsammans diskutera hur vi ska återupprätta vår konkurrenskraft och säkra jobben och tillväxten. Vårt framtida välstånd beror på hur väl vi lyckas med denna utmaning.

Vi nio länder är inte bara förenade genom vårt geografiska läge. Vi delar också en tro på företagande, innovation och tillväxt. Tillsammans arbetar vi för att fullborda den inre marknaden, upprätta handel med de snabbast växande ekonomierna i världen och minska regelbördan för våra företag. Allt detta är nödvändigt för att EU:s konkurrenskraft ska kunna återupprättas.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men det här uppdraget klarar vi inte om en stor del av vår arbetskraft inte får möjlighet att bidra fullt ut. Vid Northern Future Forum kommer vi därför att fokusera särskilt på två frågor, båda av central betydelse för att konkurrenskraft och en långsiktig ekonomisk tillväxt ska kunna säkerställas i våra länder.

  För det första: Hur får vi fler kvinnor att starta egna företag och hur får vi fler kvinnor på ledande positioner? För det andra: Hur får vi fler äldre att stanna kvar längre i arbetslivet, givet de demografiska utmaningar som våra samhällen står inför?

  Bara för en generation sedan var det inte en självklarhet överallt att kvinnor skulle arbeta. Sedan dess har en revolution pågått i det tysta. Inom EU utgör kvinnor nu närmare hälften av den arbetande befolkningen och de blir allt mer välutbildade i förhållande till männen. Kvinnor svarar för nästan 60 procent av alla universitetsexamina i USA och Europa.

  Men trots denna utveckling är kvinnors potential på arbetsmarknaden till stor del outnyttjad. Endast 31procent av alla europeiska företagare är kvinnor. Kvinnor fortsätter också att vara underrepresenterade på högre chefsposter.

  I de största nationella börsnoterade företagen i EU:s medlemsstater är endast en av tio styrelseledamöter en kvinna, enligt EU-kommissionen. Och störst är glappet i den absoluta toppen, där endast 3 procent av de största företagen har en kvinna som högsta chef. Även om forskning visar att det finns ett samband mellan kvinnors ledarskap och ökad lönsamhet i företagen, går utvecklingen långsamt.

  Vid mötet i Stockholm kommer vi att ta del av varandras erfarenheter på detta område. Vi kommer att diskutera olika lösningar på vad vi kan göra för att fler kvinnor ska bli företagare och få ledande positioner i företagen.

  För en sak är uppenbar: Om vi alla blir mer framgångsrika när det gäller att ta till vara kvinnors fulla potential på arbetsmarknaden skulle den ekonomiska tillväxten öka väsentligt i hela Europa. Vi har helt enkelt inte råd att låta denna potential gå till spillo.

  Det andra temat för våra diskussioner i Stockholm handlar om den viktiga demografiska förändring som nu sker i våra samhällen – och dess konsekvenser. 1950 var den globala medellivslängden ungefär 46 år. I dag har den höjts till i genomsnitt närmare 70 år, och nästan 80 år inom EU. Att vi människor får ett längre och rikare liv är en fantastisk utveckling. Men i kombination med låga födelsetal och pensionssystem i behov av översyn blir det också en tung börda för staten. Vi har färre som arbetar och betalar skatt – men de förväntas betala för ett stadigt växande antal äldre.

  Bortsett från diskussionerna kring pensionsåldern kan också äldre personer uppmuntras till att stanna längre i arbetslivet. Många äldre välkomnar detta, inte minst eftersom hälsan inte längre är ett problem för många av dagens 70-åringar. Den här utmaningen handlar snarare om förändrade attityder och normer hos personer i andra åldersgrupper i samhället.

  Men man kan också titta på hur utbildnings- och karriärsystemen kan förändras för att göra det möjligt att ha flera olika karriärer. Arbetsvillkoren kan anpassas och arbetstiden kan göras mer flexibel. Allt detta kommer vi att diskutera, i syfte att underlätta för ett ”aktivt åldrande” och att skapa ett samhälle för alla generationer.

  Vid Northern Future Forum kommer vi nu att rikta strålkastarna mot dessa frågor. Vi kommer att utbyta erfarenheter och fokusera arbetet på att undanröja de hinder som fortfarande alltför ofta innebär att kvinnor och äldre personer inte får möjlighet att förverkliga sina ambitioner i arbetslivet. Vid andra internationella möten finns det sällan tid till att diskutera dessa frågor. Men de lämpar sig utomordentligt väl för ett toppmöte som Northern Future Forum.

  Och vårt budskap är tydligt: Svaren är av central betydelse för den tillväxt och konkurrenskraft som Europa så väl behöver.

  ANDRUS ANSIP

  statsminister Estland

  DAVID CAMERON

  premiärminister Storbritannien

  VALDIS DOMBROVSKIS

  premiärminister Lettland

  JYRKI KATAINEN

  statsminister Finland

  ANDRIUS KUBILIUS

  premiärminister Litauen

  FREDRIK REINFELDT

  statsminister Sverige

  JOHANNA SIGURDARDOTTIR

  statsminister Island

  JENS STOLTENBERG

  statsminister Norge

  HELLE THORNING-SCHMIDT

  statsminister Danmark

  Annons
  Annons
  X

  Vi tvingas ofta fokusera på de mer omedelbara ekonomiska utmaningarna, men det är också viktigt att diskutera den långsiktiga politiken, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt tillsammans med nio andra ledare.

  Foto: ADAM IHSE/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X