Annons

Så ska drivmedlen blir mer förnybara

Vi behöver ställa om våra transporter och bryta fossilberoendet. Regeringen vill nu genom ett kvotpliktsystem öka låginblandningen av förnybara drivmedel. Dessutom föreslår vi fortsatt skattebefrielse för höginblandade eller rena biobränslen, skriver Anna-Karin Hatt (C).

Under strecket
Publicerad

Sverige är och ska fortsatt vara ett föregångsland i den nödvändiga omställningen till ett hållbart energisystem. De insatser vi gör bidrar inte bara till att lösa utmaningarna här hemma, utan också till gemensamma, långsiktiga globala lösningar. Koldioxidutsläppen känner inga gränser. Då kan inte heller lösningarna på klimatutmaningen göra det.

En av de största klimatutmaningarna är våra vägtransporter. Bara i Sverige rullar mer än fem miljoner bilar, bussar och lastbilar på våra vägar. Fastän andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken fördubblats sedan alliansregeringen tillträdde 2006, så drivs fortfarande 93 procent av våra vägfordon med fossila bränslen.

Annons
Annons
Annons