Hela denna artikel är en annons

Så ska de skapa ett fossilfritt samhälle

Längs Norrlandskusten finns en unik kompetens inom skoglig bioraffinaderi. I Örnsköldsvik finns till exempel en stabil industri – och ett innovativt forskningsklimat.

– Det viktigaste är samverkan – och att arbeta tillsammans mot samma mål, säger Magnus Hallberg, vd på RISE Processum.

Eftersom klimathotet är vår tids största utmaning är det otroligt inspirerande att få jobba med att utveckla förnybara alternativ till dagens fossilbaserade produkter, säger Magnus Hallberg.
Eftersom klimathotet är vår tids största utmaning är det otroligt inspirerande att få jobba med att utveckla förnybara alternativ till dagens fossilbaserade produkter, säger Magnus Hallberg. Foto: Arvid Sundqvist / Red Carpet Media

RISE Processum i Örnsköldsvik är ett forskningsinstitut och innovationspartner med fokus på utveckling och kommersialisering av bioraffinaderiprocesser, gröna produkter, kemikalier och material. De senaste två åren har verksamheten vuxit med 20 nya medarbetare från hela världen – och det är tydligt att man ser positivt på framtiden.

– Vi behöver ställa om och ta fram nya tekniker, produkter och lösningar för att kunna skapa ett fossilfritt samhälle. Utnyttjar vi den på rätt sätt kan skogsråvaran och restströmmar från skogsindustrin spela en stor roll i den omställningen, säger Magnus Hallberg, vd på RISE Processum.

EXTERN LÄNK: Läs mer om N6-initiativet här

Magnus Hallberg, vd på RISE Processum.
Magnus Hallberg, vd på RISE Processum. Foto: Jonas Forsberg

Ledande både nationellt och internationellt

Processum startades 2003 och har från en teknikpark i Örnsköldsvik utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell – och internationell arena. 2016 blev Processum en del av RISE och i dag har de 21 medlemsföretag och 37 anställda.

– RISE Processum är bara en del av allt som sker i regionen inom forskning och utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Bara i vår byggnad här i Örnsköldsvik sitter det ungefär 100 forskare och utvecklingsingenjörer som jobbar med dessa frågor, säger Magnus Hallberg.

– Vi behöver ställa om och ta fram nya tekniker, produkter och lösningar för att kunna skapa ett fossilfritt samhälle, säger Magnus Hallberg.
– Vi behöver ställa om och ta fram nya tekniker, produkter och lösningar för att kunna skapa ett fossilfritt samhälle, säger Magnus Hallberg. Foto: Arvid Sundqvist / Red Carpet Media

”Otroligt inspirerande att få jobba med”

Som värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi koordinerar Processum ett regionalt kluster där industri, akademi och offentlig sektor i regionen tillsammans arbetar för att stärka det regionala innovationssystemet. Magnus Hallberg beskriver värdskapet som hjärtat i verksamheten.

– Det har bland annat hjälpt oss att utveckla den starka forsknings– och innovationsmiljön i regionen. Eftersom klimathotet är vår tids största utmaning är det otroligt inspirerande att få jobba med att utveckla förnybara alternativ till dagens fossilbaserade produkter, säger han.

EXTERN LÄNK: Läs mer om N6-initiativet här

Eftersom klimathotet är vår tids största utmaning är det otroligt inspirerande att få jobba med att utveckla förnybara alternativ till dagens fossilbaserade produkter, säger Magnus Hallberg.

Foto: Arvid Sundqvist / Red Carpet Media Bild 1 av 3

Magnus Hallberg, vd på RISE Processum.

Foto: Jonas Forsberg Bild 2 av 3

– Vi behöver ställa om och ta fram nya tekniker, produkter och lösningar för att kunna skapa ett fossilfritt samhälle, säger Magnus Hallberg.

Foto: Arvid Sundqvist / Red Carpet Media Bild 3 av 3
Annons
Annons
Annons