Annons

Pilotprojektet ska minska klimatavtrycket

Under 2020 inledde Scan samarbete med 13 pilotgårdar i pilotprojektet Gårdsinitiativet.
Under 2020 inledde Scan samarbete med 13 pilotgårdar i pilotprojektet Gårdsinitiativet. Foto: HKScan

Ambitionen är tydlig: HKScan vill nå netto noll i klimtavtryck 2040 – hela vägen från gård till gaffel.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning för att minska vårt klimatavtryck – och öka miljönyttorna på gårdarna, säger Maria Larsson, kvalitets- och miljöchef på HKScan.

Under året har Halla Gård uppfört en biogasanläggning som producerar biogas från grisarnas gödsel.

Under året har Halla Gård uppfört en biogasanläggning som producerar biogas från grisarnas gödsel.

Foto: Scan
Under året har Halla Gård uppfört en biogasanläggning som producerar biogas från grisarnas gödsel.

Under året har Halla Gård uppfört en biogasanläggning som producerar biogas från grisarnas gödsel.

Foto: Scan

Under 2019 lanserade Scan hållbarhetsprojektet Gårdsinitiativet för att tillsammans med svenska gårdar skapa klimatpositiva effekter på gårdsnivå – och minska det svenska köttets klimatpåverka

– Vi har under lång tid arbetat för att den resan ska vara både så ansvarsfull och så hållbar som möjligt. Sedan  2003 har vi sänkt CO2-utsläppen i den egna verksamheten med 75 procent, säger Maria Larsson, kvalitets- och miljöchef på HKScan.

Under året har Halla Gård uppfört en biogasanläggning som producerar biogas från grisarnas gödsel. Foto: Scan

Hon berättar att företagets hållbarhetsarbete är brett och sträcker sig från de enskilda gårdarna i ena änden till butikerna och konsumenterna i den andra änden.

– Tillsammans med Sveriges gårdar och våra leverantörer ska vi göra en av världens redan mest klimatsmarta kött- och charktillverkningar ännu mer hållbar, säger Maria Larsson.

EXTERN LÄNK: Läs mer om produkterna som kommer från Halla gård.Extern länk

Företaget har valt ut 100 olika insatser som kan genomföras på gårdar för att minska deras klimatpåverkan, öka miljöfördelarna, men också öka lönsamheten för gården. Det handlar bland annat om att öka den biologiska mångfalden, skapa en bättre djuromsorg, en mer effektiv energiförsörjning och en minskad vattenanvändning och övergödning.

Lönsamma insatser

Resultatet kommer även att mätas och följas upp. Under våren 2021 deltar 30 utvalda gårdar i pilotprojektet. Magnus Lindholm, operativ chef och ansvarig för djurinköp på HKScan, betonar att det inte handlar om att ställa ytterligare krav på pressade jordbrukare, utan att Gårdsinitiativet är frivilligt att gå in i. Varje gård är unik och har olika förutsättningar, men de insatser som görs ska också vara lönsamma för den enskilda gården.

”Ett starkt miljöinitiativ”

– De flesta av insatserna handlar dessutom om att arbeta mer resurseffektivt. Vi har börjat i mindre skala, men ambitionen är att låta Gårdsinitiativet växa och bli ett starkt miljöinitiativ med hjälp av så  många gårdar som möjligt. Tillsammans blir vi starkare och når längre,  säger Magnus Lindholm.

EXTERN LÄNK: Visste du att svensk köttproduktion är en av världens bästa sett ur ett klimatperspektiv? Läs mer här!Extern länk

HKScan är ett nordiskt livsmedelsföretag som i Sverige tillverkar och säljer produkter under bl a varumärket Scan.

Annons
Detta är en annons från Scan, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.