Annons
X
Annons
X

Nya planen: Så ska cyklandet i Stockholm fyrdubblas

Bara fem procent av resandet i Stockholms län görs med cykel. Andelen ska fyrdubblas till 2030. För att uppnå det inrättar landstinget ett cykelkansli som ska samordna kommunernas satsningar.

– Att cykla är inte flummigt, säger regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C).

[object Object]
Andelen cyklister i Stockholms län ska fyrdubblas till 2030. Foto: Tomas Oneborg

För att få invånarna i Stockholms län att cykla mer kommer ett så kallat cykelkansli att inrättas under året. Den nya organisationen kommer varje år ta fram ett cykelbokslut som följer upp arbetet i kommunerna.

Tanken är att samordna kommunernas cykelsatsningar. Enligt en utredning från Trafikutredningsbyrån investerar Botkyrka 36 kronor per invånare på cykelinvesteringar per år. Motsvarande summa för Stockholms stad är 157 kronor.

I dag finns också problem med samordningen mellan kommunerna. Den som cykelpendlar över kommungränsen kan exempelvis upptäcka att vägen bara är snöskottad fram till kommungränsen, eller att cykelvägen plötsligt övergår till trottoar eller landsväg.

Annons
X

Det är viktigt att kommunerna förstår att ökad cykeltrafik är jätteviktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Kommunerna själva har efterfrågat en samordnande organisation, säger regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C).

– Det är viktigt att kommunerna förstår det som undersökningarna visar, att ökad cykeltrafik är jätteviktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger han.

I nuläget beräknas bara fem procent av resandet i Stockholms län göras med cykel. Målet är att 20 procent av resandet ska ske med cykel 2030. Att siffran i dag är så låg beror på att länets trafikplanerare tidigare inte satsat på cyklandet, säger Gustav Hemming.

– Trafikplaneringen har satsat framför allt på kollektivtrafik och biltrafik. Å andra sidan har Stockholmsregionen satsat mer på kollektivtrafik än andra områden, säger han.

Ett ökat cyklande skulle ge länet flera vinster. Större andel cyklister minskar fordonstrafikens trängsel och utsläpp och skulle även förbättra folkhälsan.

Till cykelkansliet kommer en så kallad cykelsamordnare att anställas, en rekrytering som redan är igång.

Att cykla är inte flummigt. Många fler måste känna sig trygga med att cykla.

– Att cykla är inte flummigt. Många fler måste känna sig trygga med att cykla, säger Gustav Hemming.

Projektet finansieras av landstinget, länsstyrelsen och Trafikverket, som varje år skjuter till 350 000 kronor var. En gång om året kommer en så kallad cykelkonferens att anordnas inom projektet.

Utöver cykelkansliet finns också planer på att utreda ett kommunöverskridande lånecykelsystem i år.

I Stockholms stad har andelen cyklister ökat sedan en lång tid tillbaka. 2014 minskade dock andelen. Då valde 7-8 procent av stockholmarna cykeln i rusningstid.

Annons

Andelen cyklister i Stockholms län ska fyrdubblas till 2030.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X