Annons

Li Bennich-Björkman:Så sätter historien sin prägel på dagens politik

Peter J Katzenstein får Skytteanska priset för ”sina bidrag till förståelsen av hur historia, kultur och normer formar såväl ekonomier som säkerhetspolitik, nationellt och globalt”.
Peter J Katzenstein får Skytteanska priset för ”sina bidrag till förståelsen av hur historia, kultur och normer formar såväl ekonomier som säkerhetspolitik, nationellt och globalt”. Foto: Dave Burbank/Cornell University

Relationerna mellan staten och marknaden ser olika ut i olika länder, och påverkas starkt av vilken ”resa” ett land har gjort och vilka trauman folket har genomlevt. Peter J Katzenstein, som har skrivit ett standardverk på området, tilldelas i år Skytteanska priset – ”statskunskapens Nobelpris”.

Under strecket
Publicerad

Viruset är detsamma, men de nationella reaktionerna på farsoten som sprider sig över världen och som nu hotar liv, hälsa och välstånd skiljer sig åt dramatiskt. ”Det som är sanning i Berlin och Jena är bara dåligt skämt i Heidelberg”, som Gustaf Fröding skaldade. Nonchalansen i Brasilien där president Bolsonaro talar om pandemin som en ”förkylning”, alarmismen i Litauen där allt stängs trots bara få smittade, självsvåldigheten i Ungern där Viktor Orbán utnyttjar situationen för att införa en diktatur som man bara kan hoppas blir tillfällig och Sverige där ministerstyre tvärtom fortsätter att vara ett grundlagsbrott. 

Nu eller aldrig måste insikten drabba envar som har ögon att se med och öron att höra med: skilda erfarenheter, traditioner och mentaliteter, vad som tillsammans över tid formar ett land till vad det är och blir, dess politiska och sociala kultur, är nyckeln till att kunna förstå de skilda reaktioner världen uppvisar. Inte om en höger- eller vänsterregering sitter vid makten, eller vilket valsystem man har. Det är självbilden, den identitet man iklätt sig och putsat på, vad folket förväntar sig och vilka sociala normer som begränsar och möjliggör handlingsutrymme, som är avgörande.  

Annons
Annons
Annons