X
Annons
X

Så såg romarna på livet efter döden

"Hur föreställde sig romarna dödsriket? De gamla grekernas uppfattning är ju väl känd genom Homeros och andras utsagor, men vet vi vad romarna tyckte?"

Läs mer om Harrisons historia
”Aeneas och sibyllan i underjorden”, målning av Jan Breughel den äldre från 1598.
”Aeneas och sibyllan i underjorden”, målning av Jan Breughel den äldre från 1598. Foto: Bridgeman Art Library/IBL

Som jag redan tidigare redogjort för i den här bloggen var uppfattningen om dödsriket till en början inte särskilt negativ. Enligt gammaltestamentlig tro hamnade samtliga döda i Sheol, en term som stundom bara syftade på graven och döden i allmänhet, stundom på en särskild mörk och dyster lokalitet under jorden. När Gamla testamentet översattes till grekiska likställdes Sheol med Hades, det antika grekiska dödsriket, som också det var ett värdeneutralt område dit alla icke-gudomliga kom efter döden.

”Aeneas och sibyllan i underjorden”, målning av Jan Breughel den äldre från 1598.

Foto: Bridgeman Art Library/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X