Annons
X
Annons
X

Så röstar kvakademikerna

M
an undrar förstås hur resultaten skulle se ut på exempelvis kriminologiska institutionen. Eller på teologen. Men ändå är det spännande att ta del av statistiken i artikeln
Var står svenska samhällsvetare politiskt? i nya
Ekonomisk debatt.

Inom genusvetenskapen sympatiserar 34 procent av forskarna, föreläsarna och doktoranderna med Feministiskt initiativ, men bara drygt 10 procent med något av de borgerliga partierna. Även inom ekonomisk historia, statsvetenskap och sociologi är vänstersympatierna tydliga.

Bland statsvetarna drar totalt 45,1 procent åt S, V eller MP, medan 29,4 procent drar åt höger (och en hel del svarar annat eller inte alls). Ekonomhistorikerna håller till 40,6 procent på något av de tre rödgröna partierna, och till 31,2 procent på Alliansen. Hos sociologerna får vänstern 57,4 procent mot de borgerligas 11,0.

Annons
X

Tilläggas bör att det är Folkpartiet som får högersympatierna i exemplen ovan. FP är här dubbelt så stort som de andra tre allianspartierna tillsammans.

Samtidigt är Vänsterpartiet överrepresentaterat på andra sidan. Mest på sociologen, där nästan var fjärde sympatiserar med V.

I juridik, national- och företagsekonomi ser det annorlunda ut. På Fek:en ligger 60,8 till höger (mot 19,8 till vänster), på Nek:en 52,5 procent (mot 26,8). Jurister sympatiserar till 46,6 procent med höger. Notabelt även här: om bara företagsekonomer fick rösta skulle FP nå 30 procent.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Allt enligt en enkät, insamlad i början av 2006, med 1512 svarande, och ett bortfall som inte ska ha påverkat representativiteten.

  Man kan anta viss påverkan på såväl forskning som hur akademikerna uttalar sig i vetenskapens namn.

  Återstår bara frågan om man blir vänsterpartist av sociologin eller tvärtom. Om detta ges inget svar ännu. I väntan på ett sådant kan man dock gotta sig åt att ens fördomar nog var ganska sanna ändå. Och fundera över vad det betyder för kriminologerna.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X