Torbjörn Elensky:Så rationaliserade vi bort vår gåtfullhet

Statistik på högvarv: en studie från 1936 identifierade 17 953 universella personlighetsdrag.
Statistik på högvarv: en studie från 1936 identifierade 17 953 universella personlighetsdrag.

Under de senaste hundra åren har metoderna för att mäta och bokföra olika personlighetsdrag förfinats och effektiviserats så till den grad att vår syn på människan förändrats i grunden. I ”How we became our data” skildrar filosofen Colin Koopman hur vår identitet förvandlades till information.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det kan tyckas självklart vad en människa är: en individ, en person, en kropp, som kanske till och med är besjälad. Men vad är det egentligen som håller samman ditt jag? Är det den fysiska kroppen? Men den kan ju stympas och förändras till oigenkännlighet. Minnena? Fast den som drabbas av demens är ju fortfarande samma person, någonstans. Ett särskilt knippe av egenskaper som följer dig från vaggan till graven? De flesta utvecklas, lär sig nytt, skaffar sig erfarenheter, förändras och förnyas utan att förvandlas till någon annan. Det har aldrig varit självklart hur man ska betrakta människan, hennes roll och plats, eller de egenskaper som definierar henne. Att redan frågan tenderar att provocera många är ett säkert tecken på att den inte klart går att besvara, och att det förgivettagna vilar på – ja vad?

Annons
Annons
Annons