Annons
X
Annons
X

Så påverkas Sverige om USA slår huvudet i taket

Om det värsta händer – USA slår huvudet i skuldtaket – blir effekterna stora för svenska hushåll och företag. SvD Näringsliv har talat med tre ekonomer om Sveriges fem områden i riskzonen.

Nedräkningen har börjat. På onsdag slår USA i skuldtaket – om det inte höjs för 78:e gången.

Det kan tyckas självklart att verksamheten fortsätter som vanligt även efter denna mardrömsvecka, med tanke att kongressen faktiskt har höjt lånetaket mer än sjuttio gånger tidigare. Men då ska man komma ihåg att känslorna sällan, om någonsin, har varit så heta som nu.

Om det inte blir någon höjning av taket på 16,7 biljoner dollar – mer än landets totala BNP – står USA i morgon inför två val. Antingen skära bort 16 procent av budgeten. Eller sluta betala tillbaka på sina lån. Oavsett vad blir effekterna kännbara för Sverige.

Annons
X

1. Sparande

Om USA skulle sluta att betala tillbaka på sina lån riskerar världens säkraste tillgång, amerikanska statsobligationer, att bli värdelösa. Det skulle innebära en helt unik situation, som upplagd för en ny finanskris.

– Lehman Brothers krasch skulle vara som en västanfläkt i jämförelse, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Rasar börsen slår det direkt mot svenskars sparande och pensioner.

2. Bolånen

Väljer USA i stället att spara sig ur krisen skulle det, om inte skuldtaket höjs, innebära nedskärningar på motsvarande fyra procent av BNP. Med andra ord en ordentlig smäll, som kan jämföras med att åtstramningar med över en procent brukar benämnas som kraftfulla paket.

Tillväxten skulle skruvas ned inte bara i USA, utan också i världen. Det skulle innebära att Sverige även fortsatt behöver stimulera ekonomin, och att de låga räntorna – och därmed även boräntorna – inte höjs på en överskådlig framtid.

– Ju sämre tillväxtutsikterna är desto längre tid kommer det låga ränteläget att hålla i sig, säger Ylva Yngveson, chef för Swedbanks Institut för Privatekonomi.

3. Exporten

USA står bara för omkring 6 procent av Sveriges totala export, men förutom att direktexporten hotas riskerar USA att smitta av sig på världsekonomin i stort. Därmed är en betydligt större del av svensk export hotad.

Sverige brukar benämnas som en liten och öppen ekonomi, vilket gör landet extra känsligt. Dessutom exporterar Sverige relativt konjunkturkänsliga produkter. Det innebär att vi skulle påverkas ”väldigt negativt”, som Cecilia Hermansson, seniorekonom på Swedbank, uttrycker det.

Vilket leder oss till nästa punkt...

4. Arbetsmarknaden

Lägre tillväxt i omvärlden, leder till läge export och tillväxt på hemmaplan. Vilket i sin tur ger lägre konsumtion, och i förlängningen färre jobb.

– Arbetslösheten går upp, även om det är svårt att säga hur mycket, fortsätter Cecilia Hermansson.

Efter förra finanskrisen drabbades Sverige hårt, men antalet jobb minskade i blygsam takt jämfört med i många andra EU-länder.

5. Valuta

Även om USA:s kongress återigen höjer skuldtaket så kommer problematiken att kvarstå. USA har en statsskuld som överstiger BNP och ett budgetunderskott som i år beräknas landa på 600 miljarder dollar. Att USA sitter på världsvalutan har varit själva anledningen till att politiker i USA har kunnat spela ett väldigt högt spel med både tillväxt och jobb som insats.

En majoritet av världshandeln sker i dollar och nästan två tredjedelar av världens samlade valutareserv utgörs av dollar. Stater och företag vill ha en stor och stabil valuta att spara sina pengar i. Men vad händer om dollarn förlorar sin ställning. Det är det ingen som vet.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X