Annons
X
Annons
X

Så påverkas hjärnan när du mediterar

HÄNDELSEFÖRLOPP. Den som mediterar regelbundet kan lägga märke till flera olika tillstånd – från vaket till drömlikt. Dessa kan också mätas i hjärnvågorna. Anna Bornstein, journalist och författare med nära fyrtio års erfarenhet av stillhetstekniker, berättar om meditationens olika stadier.

[object Object]
I första skedet är man i ett vaket och aktivt tillstånd. Illustration: Helena Shutrick

Vi har satt snurr både på samhället och oss själva. Det har skett så snabbt att vi inte hunnit inventera farorna och de offer som den uppskruvade takten kräver. Vi är som tvätten i centrifugen, vi klistras mot periferin och tappar kontakten med vår mitt, vårt centrum.

I själva verket behöver vi en sund balans mellan periferin och mitten.

En del av vår verklighet består av världen så som den upplevs utanför oss själva, stabil och bestående i tid och rum, styrd av strikta orsakslagar. Den världen tar vi in genom det spektra som våra sinnen är känsliga för. Till exempel påverkas vår rumsupplevelse av bland annat vår kroppsstorlek.

Annons
X

Men i ett extremt utåtriktat tillstånd blir vi sårbara eftersom vi enbart känner till våra yttre roller. Vi riskerar problem som existentiell ångest, med frågor som vem är jag egentligen? Vi får en hunger efter något mer. Vi kanske känner maktlöshet (jag kan inte påverka) och instängdhet i kroppens begränsning.

Brist på vår djupare mänsklighet, intelligens och känsla, är värre och farligare för samhället än brist på olja, naturgas och all världens mineraler.

Meditation är en urgammal metod för att lära känna sitt inre. Meditation betyder att föras mot mitten, centrum. Genom olika meditationstekniker kan man lära känna världen ”innanför”, det som pågår inuti i en själv – hur kroppen känns, om man är ledsen eller glad, vilka tankar som hakat upp sig.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Man kan också öva upp sin förmåga till koncentration och närvaro i nuet.

  – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  FÖRSTA SKEDET

  Första steget: Ta reda på vilken meditationsmetod du vill pröva. Motivera dig att börja. Du behöver skapa tidsutrymme för meditationen.

  Mental förberedelse: Slappna av och stäm dig i harmoni, öppna hjärtat.

  Exempel på övningar: Fokusera på ett yttre eller inre objekt, som ett träd, en bild, andningen, några rader ur en dikt. Träna dig i att hålla tanken still, att hålla kvar ett inre fokus.

  Hinder: Sinnets rastlöshet, en känsla av leda, lust att avbryta övningen och göra något annat, lättja, tendens att glömma sitt koncentrationsobjekt.

  I det här skedet kräver meditationsövningen viljekraft. Den är ganska tålamodsprövande. Theresa av Avila, kristen spansk mystiker på 1500-talet, beskrev det som ”att skaffa vatten till sin trädgård genom att ösa upp det med handkraft”.

  Tillstånd: Vaken, aktiv. Distinkt gräns mellan subjekt och objekt. Hjärnvågorna definieras inom hjärnforskningen som dominerade av betavågor.

  Belöning: Ökad koncentrationsförmåga, ökad närvaro, klarare upplevelser. Du ser och hör mer. Själv kanske du inte tycker att du gör framsteg, men enligt forskningen ger bara några veckors träning resultat i en mer positiv inställning till livet, mindre ångest och mindre negativa känslor.

  Mål: Sinnevärlden tonar delvis bort i ett tillstånd av inåtvänd koncentration. Kallas inom yogan Dharana – sanskrit för koncentration.

  Beta: Storhjärnbarkens elektriska aktivitet, mätt med EEG, är i frekvensbandet 14 – 30 Hz (vågor per sekund). Dominerar vågmönstret hos den vakna, alerta individen som med öppna ögon analyserar sin omgivning, ställer frågor och försöker lösa problem. Finns särskilt över pannloberna.

  – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ANDRA SKEDET

  Mental förberedelse: Eftersträva etisk medvetenhet som förståelse, ärlighet och ickevåld. Värdesätt disciplin, närvaro och koncentration som förutsättning för att meditationen ska bli av och ge något.

  Exempel på övningar: Ställ frågan ”Vem är jag?” och följ jagkänslans spår genom en allt djupare och mer inåtvänd process. En annan metod är att fokusera på en universell känsla, till exempel medkänsla, och leva sig in i den tills man känner att man är den.

  Hinder: Konfrontation med jobbiga, omedvetna känslor och psykologiska mönster, möta och försonas med sina svagheter och obekväma sidor. Alltför stor passivitet.

  Theresa av Avila liknande meditationen i det här skedet med ”att ösa upp vattnet med skovelhjul” för att sedan ”leda det från en flod till trädgården”.

  Tillstånd: Drömlikt. Successivt fördjupat och förändrat medvetande, alltmer flytande gräns mellan subjekt och objekt. Hjärnverksamheten domineras av alpha– respektive thetavågor.

  Kroppen blir mjuk och lätt som bomull. Här kan man till exempel koppla bort intensiva fysiska förnimmelser, som stark smärta eller kyla.

  Belöning: Ny rik kunskap som intuition, självkännedom, inre glädjekällor, kreativitet och förmåga att uppleva skönhet. Välbefinnande, läkning av psykologiska sår. Man kan se med hjärtat, kanske uppleva transformation. Mognad.

  Mål: Djup försjunkenhet, flöde, så kallat ”flow”. Kallas inom yogan Dhyana – sanskrit för djup försjunkenhet.

  Alpha: Hjärnvågor i frekvensbandet 8 – 13 Hz. Dominerar vågmönstret när man är normalt avslappnad, särskilt om man ligger bekvämt med slutna ögon ”utan att tänka på något särskilt”.

  Theta: Hjärnvågor i frekvensbandet 4 – 7 Hz. Uppträder i gräns-zonen mellan sömn och vaka. Anses ha samband med den skapande/kreativa processen och emotionellt laddade fantasier.

  – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  TREDJE SKEDET

  Exempel på övning: Fokusera uppmärksamheten i hjärttrakten. Släpp egna ansträngningar. Den mentala energin förs inåt och samlas i hjärttrakten med en smältande känsla, som gradvis tilltar i styrka. Följ med i processen, låt dig bäras inåt. Jag-känslan försvinner och intellektet tystas helt. Tillståndet har beskrivits inom den buddhistiska traditionen som ”tomhet” eller ”öppenhet”.

  Hinder: Rädsla att släppa sig själv. En överväldigande längtan att lämna världen och dra sig tillbaka för att kunna meditera vidare ostört.

  Theresa av Avila beskrev meditationen i det här skedet som att ”Den rika nederbörden från himlen vattnar trädgården!”

  Tillstånd: Motsvarar djup drömlös sömn, bortom tid och rum. Man är fullt medveten, men inte om något särskilt. Ingen mental rörelse, upplevelse av en oändlig rymd och frid. Subjekt och objekt smälter samman, som en inre förening. Hjärnverksamheten på över-vägande deltavågor.

  Belöning: Outsäglig frid och klarhet, sällhet, enhet. Det individuella jaget förbleknar.

  Mål: Att aldrig förlora enheten ur sikte, utan vara medveten om den även när du sover djupt utan drömmar. Kallas inom yogan Samadhi – sanskrit för att föra samman, sammansmälta.

  Delta: Hjärnvågor i frekvensbandet 1 – 3 Hz. Finns normalt under djup drömlös sömn, i samband med medvetslöshet samt när man befinner sig i trans, som hypnos eller djup meditation. Eller när man tappar koncentrationen under utförandet av en uppgift. Deltavågor påstås ibland vara ett tecken på att hjärnan kopplar sig fri från den fysiska verkligheten och söker sig till sina undermedvetna avdelningar.

  – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Har du också provat att meditera? Hur gick det för dig att stilla sinnet och hur gjorde du? Mejla oss på
  idag@svd.se eller kommentera här. Idagredaktionen väljer ut bidrag som sedan publiceras.

  – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Stillhet – alla artiklar

  Anna Bornstein

  Annons
  Annons
  X

  I första skedet är man i ett vaket och aktivt tillstånd. Illustration: Helena Shutrick

  Bild 1 av 3

  I andra skedet är man i ett drömlikt tillstånd. Illustration: Helena Shutrick

  Bild 2 av 3

  Tredje skedet motsvarar djup, drömlös sömn. Illustration: Helena Shutrick

  Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X