Annons
X
Annons
X

Så påverkas barn av den ekonomiska krisen

Barn som upplever ekonomiska kriser löper en ökad risk för att utveckla beteendestörningar i tonåren. Ny studie visar att så lite som en procents ökning av arbetslösheten gör att riskerna blir större.

Foto: SCANPIX

Arbetslöshet och minskade inkomster kan orsaka känslomässigt lidande bland vuxna och i sin tur påverka barnen i hushållet negativt, rapporterar TIme.

En ny studie som publicerades i veckan i den amerikanska tidningen JAMA Psychiatry slår fast att barn födda under lågkonjunkturen på 1980-talet var mer benägna att hamna i missbruk och kriminalitet än de som föddes när arbetslösheten var låg. De amerikanska forskarna har studerat cirka 9000 personer födda mellan 1 januari 1980 och 31 december 1984, under den tiden steg arbetslösheten i USA från 6.6 procent till 11.4 procent.

När de aktuella barnen var 12-16 år gamla fick de svara på frågor om bland annat droger- och alkoholmissbruk samt kriminalitet och gängtillhörighet. Forskarna tog hänsyn till andra, sedan tidigare kända, faktorer som ger ökad risk för beteendestörningar såsom syskon som är gängmedlemmar och erfarenheter av fosterhem.

Annons
X

Det visade sig att så lite som en procents arbetslöshetsökning i regionen där barnen bodde hade en påverkan på deras beteende i tonåren.

Bland annat kunde man se att ökad arbetslöshet ledde till ökad drog-, och alkoholmissbruk senare i livet samt större benägenhet att hamna i brottslighet. Mönstret är, enligt Time, detsamma oavsett familjens ekonomiska nivå vilket motsäger tidigare forskning som drog paralleller mellan fattigdom och ”dålig kognitiv utveckling”.

Forskarna bakom studien påpekar dock att det är viktigt att inte generalisera. Det är inte så att alla barn som föds under en lågkonjunktur kommer att vara utåtagerande tonåringar. De medger, enligt Time, att de i studien inte kunnat ta hänsyn till andra bidragande faktorer som föräldrarnas historik av eventuellt missbruk.

Det är sedan tidigare känt att arbetslöshets kortsiktiga effekter på vuxna rör bland annat ökad risk för hjärtsjukdomar, psykiska problem och skilsmässa.

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X