Annons
X
Annons
X

Så påverkar bonus malus dig och din företagsbil

År 2018 blir ett omtumlande år för svenska tjänstebilsförare och företag. Nya skatteregler införs och tumskruvarna dras åt för biltillverkarnas angivna bränsleförbrukning. På sista raden blir det väsentligt dyrare för många förmånsbilister.

Nya bonus malus-systemet ska ha hänsyn till bilens miljöpåverkan, enligt regeringens förslag. Samtidigt ändras metoden för att mäta bränsleförbrukningen. Resultatet väntas komma närmare verkligheten.
Nya bonus malus-systemet ska ha hänsyn till bilens miljöpåverkan, enligt regeringens förslag. Samtidigt ändras metoden för att mäta bränsleförbrukningen. Resultatet väntas komma närmare verkligheten. Foto: Bj rn Larsson Rosvall/TT

I mer än 20 år har det varit stiltje på den svenska tjänstebilsmarknaden. Inte i försäljningen, som de senaste åren har slagit rekord efter rekord, utan vad gäller regler och skattesystem. Att det skulle komma en förändring har varit väntat och många har uttryckt förvåning att det dröjt så länge. De senaste åren har det varit mer fördelaktigt än någonsin att ha tjänstebil från sin arbetsgivare i stället för att köpa en bil privat.

Men 2017 blir året då spelplanen ritas om både högt och lågt. Det beror på att tre omvälvande politiska beslut sammanfaller:

•  Det första är att regeringen har föreslagit att det nuvarande systemet för fordonsskatter ersätts med ett helt nytt, där bilens miljöpåverkan vägs in. Det kallas bonus malus, vilket betyder ”bra dåligt” på latin. För bilar som anses ha låg miljöpåverkan blir det bonus, för bilar med höga utsläpp av koldioxid blir det malus – men det totala skatteuttaget ska inte öka väsentligt och staten ska heller inte tappa skatteintäkter. Ett nollsummespel med miljön som vinnare, om det går som det är tänkt.

Annons
X

•  Det andra är att förmånsbilister inte längre kommer att få trängselskatteavgifter samt fordonsskatt ”på köpet”. Hittills har företaget som äger bilen stått för detta, men framöver blir det föraren. I Göteborg och Stockholm har det hittills varit extra förmånligt att ha tjänstebil, men när detta nya förslag träder i kraft blir det i stället extra sveda i plånboken för just dessa förare.

•  Det tredje är en faktor vars effekter är svårare att förutsäga, men som kan ge stor påverkan. Det handlar om att en ny körcykel för att mäta bränsleförbrukning införs, alltså den norm som ligger till grund för tillverkarens angivna förbrukning.

Syftet med den nya mätmetoden är att komma närmare den förbrukning som bilägarna upplever vid normal körning. I praktiken har de flesta bilägare kunnat konstatera avsevärt större törst.

Det beror inte på att biltillverkarna brutit mot några regler (som Volkswagen i dieselskandalen), utan på att reglerna varit väldigt snälla. Dels har själva körcykeln haft få likheter med verklig bilkörning (extremt långsamma accelerationer exempelvis), dels har biltillverkarna kunnat utnyttja mängder av otydligheter. Inte olagligt, men knappast etiskt försvarbart heller.

Per Öhlund. Foto: Transportstyrelsen

Per Öhlund vid Transportstyrelsen berättar att laboratorietestet med bilen på rullande landsväg ska kompletteras med mätningar i vanlig trafik. Själva körcykeln har dessutom modifierats, men den största skillnaden tror Per Öhlund att ”utrullningen” som föregår mätningarna kommer att innebära.

Utrullningen syftar till att fastställa bilens luft- och rullmotstånd. Där har många tillverkare systematiskt tänjt reglerna genom att tejpa karosskarvar, plocka bort ytterbackspeglar, svarva ned däcken till fördelaktigt mönsterdjup med mera. I den nya normen snöras reglerna åt väsentligt och bland annat måste bilen lastas på ett adekvat sätt – inte köras tom.

–  Jag tror att den angivna bränsleförbrukningen kommer att hamna betydligt närmare det som bilägarna upplever, säger Per Öhlund. Men man ska inte glömma att förbrukningen kan skilja 30 procent beroende på hur man kör.

Från och med den 1 september 2017 måste alla typgodkännanden av nya bilar ske enligt de nya reglerna. Ett år senare, den 1 september 2018, måste alla bilar som registreras klara de nya proven. Det innebär att bilar som i dag har en viss angiven förbrukning och utsläpp av koldioxid kan få helt nya siffror. Inte nödvändigtvis beroende på att tillverkaren trimmat utrullningen, utan helt enkelt därför att motorn klarat sig bra i den gamla körcykeln.

I takt med att koldioxidutsläppen blir en allt viktigare faktor när olika länder bestämmer sina fordonsskatter kan den nya mätnormen få stort genomslag. I Sverige sammanfaller det alltså med att regeringen inför bonus malussystemet.

Elbilar kommer att få en bonus på 45  000 kronor. Därefter minskar bonusen linjärt och till 7  500 kronor för bilar som släpper ut max 60 gram koldioxid per kilometer. Gasbilar får en fast bonus på 7  500 kronor.

Spannet 60–95 gram per kilometer ger varken bonus eller malus, men för varje gram över 95 kommer det bli malus i form av 77 kronor per gram. Bilar över 140 gram per kilometer straffas med 100 kronor per gram. Dessa malusbelopp gäller bensinbilar, dieselbilar får ett tillägg, under bilens tre första år efter registreringen, därefter gäller 22 kronor per gram och kilometer.

Ungefär hälften av landets förmånsbilister kommer att drabbas.

Regeringen har även valt att premiera bilar som kan köras övervägande på alkohol. De får ingen koldioxidbestraffning alls. Det är ett förslag som möter kritik, eftersom biodiesel inte får samma generösa behandling.

–  HVO100 är ett hundraprocentigt biodrivmedel, varför ska det straffas, säger Ronny Svensson som är vd vid tjänstebilskonsultföretaget Ynnor.

Kontentan blir att törstiga bilar kommer att bli väsentligt dyrare att skatta, medan elbilar och laddhybrider premieras. I och med att regeringens förslag till ny förmånsbeskattning innebär att fordonsskatten lyfts ut och ska betalas av tjänstebilsföraren i stället för att belasta företaget, blir det en rejäl skärpning. För förmånsbilister i Göteborg och Stockholm blir det ännu dyrare eftersom även trängselskatten kommer att belasta bilföraren.

Om förslaget går igenom är det föraren som får stå för trängselskatten, inte företaget. Foto: Leif R Jansson/TT

Enligt Ynnor, som driver sajten Tjänstebilsfakta.se, uppgår det maximala förmånsvärdet för trängselskatt (beräknat på 240 resdagar) till 14  400 kronor i Göteborg och 25  200 kronor i Stockholm. Med 50 procents marginalskatt blir den ökade skattekostnaden som mest 7  200 kronor per år för Göteborgsbilisten och hela 12  600 kronor för Stockholmsföraren. Från att ha varit ett ”skatteparadis” för förmånsbilister dras tumskruvarna åt rejält i landets två största städer. Enligt Ronny Svensson kommer i praktiken enbart elbilar och laddhybrider vara attraktiva som förmånsbilar i Göteborg och Stockholm:

–  Ungefär hälften av landets förmånsbilister kommer att drabbas. Men för den som kör en bil med normalförbrukning, det vill säga inte mer än 95 gram koldioxid per kilometer, blir det även i fortsättningen billigt att ha förmånsbil.

Valet av bil blir dock betydligt mer avgörande för ekonomin. Ronny Svensson tror att den nuvarande policyn som många företag har att inte köpa tjänstebilar som kostar mer än 7,5 basbelopp (336  000 kronor) kommer att försvinna. Det blir betydligt viktigare att välja en bil som har låg förbrukning.

I dagsläget är det många osäkerhetsfaktorer: regeringens förslag ska först klara nålsögat i höstbudgeten för 2018 och först mot slutet av året lär de första bilarna som mätts enligt den nya bränslenormen presenteras. Därför är det svårare än någonsin att göra ett relevant tjänstebilsval.

–  Jag tror att många företag kommer att hejda sina inköp, säger Ronny Svensson. Men företag som vill köpa motorstarka bilar lär i stället skynda sig, för om bilen köps innan de nya reglerna trätt i kraft går det att köra i tre år med den gamla beskattningen.

Ronny Svensson pekar även på det paradoxala att den som vill ha en motorstark bil med fördel kan välja en laddhybrid. Dessa är ofta snabba tack vare att både el- och förbränningsmotor optimerats för god prestanda, samtidigt som skattereglerna även i fortsättningen kommer att gynna dem.

Annons
Annons

Nya bonus malus-systemet ska ha hänsyn till bilens miljöpåverkan, enligt regeringens förslag. Samtidigt ändras metoden för att mäta bränsleförbrukningen. Resultatet väntas komma närmare verkligheten.

Foto: Bj rn Larsson Rosvall/TT Bild 1 av 3

Per Öhlund.

Foto: Transportstyrelsen Bild 2 av 3

Om förslaget går igenom är det föraren som får stå för trängselskatten, inte företaget.

Foto: Leif R Jansson/TT Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X