Annons
X
Annons
X

Så ökar vi intresset för yrkesutbildningarna

Trenden att allt färre ungdomar söker sig till de yrkesförberedande programmen på gymnasiet fortsätter. För två år sedan sökte sig drygt var tredje elev i Stockholmsregionen i första hand till yrkesprogrammen. I år är det 23 procent enligt statistik från gymnasieantagningen.

Det här riskerar att slå hårt mot Stockholmsregionens framtida konkurrenskraft och mot möjligheterna att rekrytera personal som ska arbeta för stockholmarnas välfärd. Länsstyrelsen har nyligen publicerat en arbetsmarknadsprognos för Stockholm år 2020. Den pekar särskilt på brist på utbildade inom vård, omsorg och arbete med barn. De två gymnasieprogram som tydligast utbildar för dessa yrken – Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet – har allt färre sökande, bara 3,4 procent av eleverna väljer något av dessa program som sitt förstahandsval.

Den dominerande förklaringen till raset för yrkesutbildningarna har varit att dessa program inte längre ger behörighet för vidare studier. Lokalt kan givetvis även de många vård- och omsorgsskandalerna i det borgerligt ledda stadshuset och landstinget bidragit.

Annons
X

Det är dags för krafttag för att stärka yrkesutbildningarnas status. Att regeringen minskat kommunernas resurser med 675 miljoner kronor per år på i och med den nya gymnasieskolan gör givetvis inte saken lättare. Men ska vi få bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, och för att kunna rekrytera personal till stockholmarnas välfärd, måste ändå staden göra vad den kan. Vi socialdemokrater föreslår följande:

• Inför centrala informations- och rekryteringsinsatser för de gymnasieprogram som utbildar för bristyrken. Frågan är för stor för att vi de enskilda skolorna ska klarar av detta.

• Stärk dialogen med de friskolor som bedriver utbildningar inom bristyrken, för att se om det är något staden kan göra för att underlätta etablering av nya skolor eller expansion av de befintliga.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Återinför möjligheten för elever som tagit gymnasieexamen på ett annat program att omskola sig och gå en gymnasial utbildning som ger kompetens för bristyrken – denna möjlighet togs bort av alliansen för några år sedan.

  • Riksdagen måste ta bort de införda hindren för elever på yrkesprogrammen att få behörighet för vidare studier. Tills det sker bör staden starta ett målinriktat arbete med att informera och stödja elever att använda de minskade möjligheter att läsa vidare som trots allt finns kvar, genom att eleven läser ett utökat program.

  Karin Wanngård

  oppositionsborgarråd (S)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X