Annons

Så ökar vi intresset för yrkesutbildningarna

Publicerad

Trenden att allt färre ungdomar söker sig till de yrkesförberedande programmen på gymnasiet fortsätter. För två år sedan sökte sig drygt var tredje elev i Stockholmsregionen i första hand till yrkesprogrammen. I år är det 23 procent enligt statistik från gymnasieantagningen.

Det här riskerar att slå hårt mot Stockholmsregionens framtida konkurrenskraft och mot möjligheterna att rekrytera personal som ska arbeta för stockholmarnas välfärd. Länsstyrelsen har nyligen publicerat en arbetsmarknadsprognos för Stockholm år 2020. Den pekar särskilt på brist på utbildade inom vård, omsorg och arbete med barn. De två gymnasieprogram som tydligast utbildar för dessa yrken – Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet – har allt färre sökande, bara 3,4 procent av eleverna väljer något av dessa program som sitt förstahandsval.

Annons
Annons
Annons
Annons