Så når du dina inre idéer

Kreativitet är förmågan att lösa problem som inte har en färdig lösning. Dessa kräver en idé, något som inte kommer genom prestation utan när man är i nära kontakt med sig själv. Tre vägar till det inre rummet är:

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

”Närvaro. Vikten av att vara på plats i nuet med hela sig själv, inte bara med kroppen.

”Acceptans. Genom att acceptera sig själv som man är, genom att acceptera andra som de är, skapas en miljö av trygghet, som behövs för att främja kreativiteten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons