Hela denna artikel är en annons

Så minskar du risken att bli långtidssjukskriven

En sjukförsäkring skyddar din ekonomi om du skulle bli sjuk en längre tid. Men en långtidssjukskrivning riskerar att få större konsekvenser än så.

Därför har försäkringsbolaget Euro Accident ett rehabiliteringsstöd i sin sjukförsäkring, ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Om du skulle skada dig eller blir sjuk är det bra att ha en sjukförsäkring. Då behöver du inte oroa dig för att din privata ekonomi ska drabbas så hårt om du skulle bli sjukskriven under en längre tid.

Men även om en sjukförsäkring skyddar dig rent ekonomiskt, så kan en längre sjukskrivning få oönskade konsekvenser för hälsa, livsstil, sociala kontakter, karriärmöjligheter och inkomstutveckling. För arbetsgivaren och rent samhällsekonomiskt är det naturligtvis också bättre om du kan arbeta i stället för att vara sjuk.

En modern försäkring

Några som tagit fast på den risken är försäkringsbolaget Euro Accident.

– I vår roll som försäkringsbolag är det centralt att hantera olika risker. Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Det visar inte minst Försäkringskassans statistik. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad, och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Försäkring på Euro Accident.

EXTERN LÄNK: Så fungerar Euro Accidents sjukförsäkring – se filmen häreuroaccident.com

8 av 10 undviker långtidssjukskrivning

Det är viktigt att hjälp finns tillgänglig redan vid tidiga tecken på ohälsa, därför finns en förebyggande del i försäkringen där den försäkrade individen när som helst kan ringa samtalsstöd. Där erbjuds samtal med jurist, ekonom och hälsocoach, som kan ge råd om både privata och arbetsrelaterade problem i vardagen. Det går även att få chefsstöd och rådgivning av HR-konsult.

Men, den viktigaste delen i försäkringen är rehabiliteringsstödet som kan sättas in vid risk för en långtidssjukskrivning eller för att få hjälp att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Åtta av tio som kommer in i deras rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

– Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder. En viktig faktor är också att varje försäkrad får en individuell plan för att komma tillrätta med sina problem. Det handlar mycket om att lyssna och skapa ett ömsesidigt förtroende, säger Jörgen Örnebrand.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Euro Accident häreuroaccident.com
Annons
Annons
Annons