Annons

Så lyckas Sverige med digital revolution

Robot vid världskonferensen för AI i Shanghai.
Robot vid världskonferensen för AI i Shanghai. Foto: ChinaImages/AP

Allt pekar på att artificiell intelligens och ny digital teknik inom kort kommer att förändra hela vår värld. Men det behövs kloka politiska beslut för att största möjliga nytta av den kommande revolutionen. Omstartskommissionen presenterar bra, konkreta förslag.

Under strecket
Publicerad

Pandemin har visat hur beroende vi är av digital teknik. Utan den, skulle den recession som vi gått in i varit mycket djupare. Anställda hade behövt sitta sysslolösa. Handeln skulle ha gått på tomgång, utan nätbutikerna. Pandemin har också understrukit vilken makt den som sitter på infrastrukturen har.

Under sommaren har vi både diskuterat nätjätten Amazons inträde i Sverige och hur man ska se på företagets växande marknadsandel. Och Tiktok, den app hundratusentals svenska barn använder, som potentiellt kan lämna ut känsliga data till den kinesiska regimen.

Annons
Annons
Annons