Annons

Apollo & Dionysus: sounds from classical antiquitySå lät musiken som hade makt över gudarna

Guden Apollo med sin kithara, en typ av lyra. Bild från en grav i Delfi, Grekland.
Guden Apollo med sin kithara, en typ av lyra. Bild från en grav i Delfi, Grekland. Foto: Arkeologiska museet i Delfi

Hur lät musiken på de gamla grekernas och romarnas tid? På skivan ”Apollo & Dionysus”, finansierad av EU, spelar musikerna på kopior av instrument bekanta från antikens vasmålningar: aulos, lyra och hydraulis.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 2

En man spelar aulos, grekisk vasmålning från 480 f Kr.

Bild 2 av 2

Antik kultur finns till viss del bevarad i litteratur, arkitektur, vasmåleri med mera. Tonvärlden, som var en veritabel institution hos de gamla grekerna, slocknade däremot nästan helt.

Kvar är ett tjugotal äkta notfragment skrivna på papyrus eller huggna i sten, som två hymner till Apollon på atenarnas skattehus i Delfi och Seikilossången på en gravsten i Tralleis i Turkiet. Dessutom bilder av utövande musiker och instrument, samt några få originalinstrument, hela eller i delar. Av musikteori finns däremot åtskilligt kvar.

Annons
Annons
Annons