Hela denna artikel är en annons

Kan vi fortsätta att flyga i framtiden?

Hur mycket kommer vi att resa i framtiden och vad innebär det för flygets miljöpåverkan? Idéhistorikern Johan Norberg, flygbolaget BRA och branschorganisationen Svenska Flygbranschen har svaren.

Det amerikanska flygbolaget Jetsuite beställde nyligen 100 hybridelektriska flygplan av tillverkaren Zunum Aero.
Det amerikanska flygbolaget Jetsuite beställde nyligen 100 hybridelektriska flygplan av tillverkaren Zunum Aero.

Små självkörande och eldrivna fordon tar snart plats i luftrummet parallellt med klimatsmarta större flygplan. Flyget befinner sig i en omställning där kapaciteten måste öka samtidigt som framför allt miljöfrågan är drivande i utvecklingen av ny teknik. Över hela världen bedrivs intensiv forskning, bland annat inom EU som lägger mångmiljardbelopp inom ramarna för projektet ”Clean Sky”.

– Med en växande befolkning och högre levnadsstandard följer ett ökat behov av att resa. Eftersom allt fler köp sker online, och ofta från andra länder, kommer dessutom behovet av att frakta gods över världen att fortsätta öka. Det här är alla medvetna om och det krävs en stor omställning för att vi ska klara ökningen av transporter på ett hållbart sätt, säger Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygbranschen.

Vi befinner oss redan i omställningsprocessen. Det amerikanska flygbolaget Jetsuite beställde nyligen 100 hybridelektriska flygplan av tillverkaren Zunum Aero. Airbus, Boeing och motortillverkarna pumpar in miljardbelopp i utvecklingen av små, vertikalstartande flygfarkoster och driver på utvecklingen av nya framdrivningssätt för flyget. Snart startar fullskaliga tester med elmotorer för hybridförsök i deras större plan.

I Norge är planen att allt inrikesflyg ska vara elektrifierat 2040. I Sverige har flygbranschen varit med och tagit fram en färdplan för hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt 2030.

– Och då har vi bara pratat om existerande teknik, sedan finns det teknik som vätgashybrider och bränsleceller som än så länge befinner sig på experimentstadiet. Det kan ge oss nya, fantastiska sätt att transportera oss helt utan skadliga utsläpp, säger Fredrik Kämpfe.

Läs mer om framtidens flygtrafik hos Transportföretagen transportforetagen.se

Ett globalt samhälle

Johan Norberg är idéhistoriker, debattör och författare. Han menar att flyget i framtiden kommer att bli ännu viktigare när det gäller att binda samman världen:

– Många hade förutspått att flyget kanske inte skulle behövas och att vi skulle lösa våra behov av kommunikation med hjälp av distansmöten och videokonferenser. Mängden av dessa har ökat, men det har också lett till större globala nätverk och ett ökat behov av att faktiskt träffas och skapa tillit. Att ta varandra i hand tror jag är något djupt mänskligt.

Han menar att den senaste tidens debatt om huruvida vi bör flyga, med tanke på miljöpåverkan, varit snedvriden:

Johan Norberg är idéhistoriker, debattör och författare. Han menar att flyget i framtiden kommer att bli ännu viktigare när det gäller att binda samman världen
Johan Norberg är idéhistoriker, debattör och författare. Han menar att flyget i framtiden kommer att bli ännu viktigare när det gäller att binda samman världen

– Det pågår mycket arbete kring att ta fram lättare flygplan, andra drivmedel och elflyg för kortare sträckor. Det finns en chans att vi inte ens kommer i mål med diskussionen om flygets miljöpåverkan innan problemet är löst. Det säger jag inte bara för att jag är teknikutopist, utan också med erfarenhet av hur vi löst tidigare problem. Vi är ganska duktiga när vi lägger manken till.

Han fortsätter:

– Det fina är att kunskap inte försvinner, den bara växer. I dag är vi fler än någonsin som kan tänka ut lösningar på problem och det är en följd av globaliseringen. Det globala samhället med sitt ökande flygande skapar mer växthusgaser men är också lösningen på problemet.

Globalt står flyget inför en uppväxling. Johan Norberg berättar att två miljarder människor nu har det så pass gott ställt att de vill utforska världen:

– Det i sig visar hur irrelevant diskussionen om ditt enskilda flyg är när så många människor börjar flyga. Den avgörande frågan är inte om du kommer att flyga till Prag, utan vilken typ av drivmedel och vilket flyg vi använder oss av i framtiden.

Riskerar att försvåra investeringar i ny teknik

Liksom det globala flyget binder ihop världen binder inrikesflyget samman Sverige.

Det svenska flygbolaget BRA bytte nyligen ut sina turboprop-flygplan och sänkte därmed utsläppen med 30 till 40 procent, generation mot generation. Snart ska även jetflygplanen bytas ut till nästa generation. Det kommer att ge BRA tillgång till de senaste flygplanen i tio år framöver. De investeringar som görs därefter blir kanske i elektriska flygplan, säger Christian Clemens, vd för BRA.

– Det är tråkigt att vi har hamnat i en debatt som handlar om huruvida vi ska flyga eller inte när det istället borde handla om hur vi tillsammans skyndar på omställningen till ett fossilfritt flyg. Inrikesflyget kan snart, med biobränsle i kombination med elektrifiering, vara ett av de mest miljövänliga transportslagen. Redan i dag erbjuder vi på BRA både företag och resenärer möjligheten att välja biobränsle när de reser.

Det svenska flygbolaget BRA bytte nyligen ut sina turboprop-flygplan och sänkte därmed utsläppen med 30 till 40 procent.
Det svenska flygbolaget BRA bytte nyligen ut sina turboprop-flygplan och sänkte därmed utsläppen med 30 till 40 procent.

Han menar att det nu bedrivs en politik som riskerar att hålla tillbaka flygets utveckling:

– Flygskatten beskattar resande, inte utsläpp. Som en konsekvens har vi tvingats skjuta fram investeringar i mer klimateffektiva flygplan, vilket gör att omställningen går långsammare än nödvändigt. Om politikerna menar allvar med att minska flygets utsläpp är det en satsning på att stödja produktion av biobränsle till flyget som ger störst effekt.

Risken är, menar han, att den nuvarande beskattningen också kan få till följd att vissa flyglinjer läggs ned:

– Antalet resenärer som flyger inrikes har varit i princip oförändrat sedan 1990-talet och flyget är en viktig del av kollektivtrafiken både nu och i framtiden. Vi är del av ett trafiksystem som hänger ihop och där alla trafikslag behövs för att det ska vara möjligt att bo och driva företag eller exempelvis vara elitidrottare utanför storstäderna. Det är tillgänglighet som skapar tillväxt i Sverige, avslutar Christian Clemens.

Läs mer om framtidens flygtrafik hos Transportföretagen transportforetagen.se

Det amerikanska flygbolaget Jetsuite beställde nyligen 100 hybridelektriska flygplan av tillverkaren Zunum Aero.

Bild 1 av 3

Johan Norberg är idéhistoriker, debattör och författare. Han menar att flyget i framtiden kommer att bli ännu viktigare när det gäller att binda samman världen

Bild 2 av 3

Det svenska flygbolaget BRA bytte nyligen ut sina turboprop-flygplan och sänkte därmed utsläppen med 30 till 40 procent.

Bild 3 av 3
Annons
Annons
Annons