Annons

”Så kommer fler kunna lämna kriminaliteten”

37 procent av dem som är under övervakning återfaller i brottslighet under tiden i frivård, skriver Lennart Palmgren.
37 procent av dem som är under övervakning återfaller i brottslighet under tiden i frivård, skriver Lennart Palmgren. Foto: Kriminalvården, Johan Nilsson/TT

Många dömda som står under övervakning ute i samhället återfaller i brottslighet. Men ny lagstiftning ger frivården bättre möjlighet att öka kontrollen och stödet så att våra klienter kan närma sig ett liv fritt från kriminalitet, skriver Lennart Palmgren, Kriminalvården.

Under strecket
Publicerad

Rättsväsendets prioriteringar påverkar brottsligheten. Under många år har Sverige fört en restriktiv narkotikapolitik där häkten och anstalter utgör de största avgiftnings- och behandlingsenheterna i landet. Frivården hanterar en stor del av landets narkotikamissbrukare inom ramen för skyddstillsyn och kontraktsvård, men också under villkorlig frigivning. Livet som missbrukare innebär ofta mer eller mindre konstant brottslighet. Återfall i både missbruk och annan kriminalitet är mycket vanligt.

37 procent av dem som är under övervakning återfaller i brottslighet under tiden i frivård. Majoriteten av brotten kan kopplas till drogberoende klienters beteendemönster; narkotikabrott, tillgreppsbrott och olovliga körningar – brott som ofta begås i stor mängd. Men även brottslighet med ett tydligt offer, som sexualbrott och misshandel, finns med. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) nypublicerade rapport ”Brott som begås under frivård”. Oavsett vilken typ av kriminalitet det handlar om så kan konsekvenserna för dem som drabbas bli både svåra och långvariga. Det är ett stort problem att Kriminalvårdens klienter återfaller under övervakning och något som frivården tar på mycket stort allvar.

Annons
Annons
Annons