Annons

”Så kan vi skapa en förlossningsvård utan ständig kris”

Situationen i Stockholms förlossningsvård är ohållbar. De pengar regeringen anslagit måste användas för att uppnå målet en barnmorska per födande, skriver Stockholms barnmorskesällskaps styrelse.

Under strecket
Publicerad

Krisen i Stockholms förlossningsvård har blivit permanent. Politiker och makthavare har inte tagit till sig situationens allvar, eller agerar åtmins­tone inte utifrån det, skriver artikelförfattarna.

Foto: Anders Ahlgren/TT

Krisen i Stockholms förlossningsvård har blivit permanent. Politiker och makthavare har inte tagit till sig situationens allvar, eller agerar åtmins­tone inte utifrån det, skriver artikelförfattarna.

Foto: Anders Ahlgren/TT
Krisen i Stockholms förlossningsvård har blivit permanent. Politiker och makthavare har inte tagit till sig situationens allvar, eller agerar åtmins­tone inte utifrån det, skriver artikelförfattarna.
Krisen i Stockholms förlossningsvård har blivit permanent. Politiker och makthavare har inte tagit till sig situationens allvar, eller agerar åtmins­tone inte utifrån det, skriver artikelförfattarna. Foto: Anders Ahlgren/TT

Allt fler kvinnor i Stockholm känner oro inför sin kommande förlossning. De är oroliga för att de inte ska få den hjälp och det stöd de behöver. En fjärdedel av alla barn i landet föds i Stockholm vilket medför ett högt tryck på förlossningsvården. De pressade förhållanden som präglat sommar­månaderna är nu det normala tillståndet året runt. Krisen i Stockholms förlossningsvård har blivit permanent.

Annons
Annons
Annons