Annons

”Så kan vi skapa arbetsfred i Sveriges hamnar”

Den 30 april löper det centrala Hamn- och stuveriavtalet ut. Det erbjuder oss ett fönster för att faktiskt göra ­något historiskt – en heltäckande arbetsfred i alla landets hamnar, skriver Eskil Rönér, Svenska Hamnarbetarförbundet.

Under strecket
Publicerad

Eskil Rönér

Foto: Hanna Rönér

Konflikten mellan APM Terminals och Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborgs hamn riskerar att trappas upp, skriver Eskil Rönér.

Foto: Adam Ihse/TT (Arkiv 2015)

Eskil Rönér

Foto: Hanna Rönér

Den långa konflikten mellan containerhamnsoperatören APM Terminals och Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborgs hamn riskerar nu att trappas upp ytterligare. Det har olyckliga konsekvenser för såväl hamnens kunder som samhället i stort.

Konflikten på APM Terminals grundar sig i en förändrad personalpolitik, där grundläggande rättig­heter som betraktas som självklara på de flesta ­större svenska arbetsplatser, har åsidosatts av företags­ledningen. Intresset för de konkreta sakfrågorna har dock varit svalt bland det svenska näringslivets företrädare. I stället har man ensidigt valt att fokusera på det faktum att Hamnarbetarförbundet fort­farande inte omfattas av fredsplikt och därmed kan vidta stridsåtgärder.

Annons
Annons
Annons