Annons
X
Annons
X

Så kan vi säkra att asylsökande har ett värdigt boende

Vi måste värna människors, inte minst barnens, rättigheter till ett boende. Något som är grundläggande när man ska etablera sig i ett nytt land. Södertälje kommun föreslår därför, över blockgränserna, ett alternativ för asylsökandes boende. Vi kallar det Värdigt eget boende, vebo, skriver representanter för sju partier.

Lars Pehrson
Lars Pehrson

BRÄNNPUNKT | ASYLSÖKANDE

När till exempel tio vuxna och sju barn bor tillsammans i sex rum, är det inte svårt att förstå att barnens tillvaro är långt ifrån tillfredsställande.
**Boel Godner,
Staffan Norberg,
Eva Lovar Kondradsson,
Marita Lärnestad,
Mats Siljebrand,
Tage Gripenstam,
Veronica Vestergård
**

Frågan om ansvaret för flyktingmottagandet i Sverige är just nu högaktuell – för oss i Södertälje kommun har den varit det länge. Vi vet att dagens system alltför ofta leder till att många nya svenskar hamnar i segregerade miljöer och långvarig arbetslöshet. I Södertälje har vi de senaste åren sett en oroväckande ökning av trångboddhet och oklara bostadsförhållanden. Situationen är ogynnsam när nyanlända ska bygga en framtid i sitt nya land.

Vi konstaterar att 85 procent av de asylsökande i Stockholms län väljer eget boende, ebo. Sex kommuner i länet, däribland Södertälje, sticker ut när det gäller mottagandet per capita, och står för den absoluta majoriteten av asyl- och flyktingmottagandet. Många som väljer eget boende blir i dag inneboende, eller hamnar i andrahandslägenheter. Om deras liv vet vi lite. Som ansvarig myndighet kan Södertälje kommun inte acceptera att det inte finns tydliga regler för hur ett boende för nyanlända får se ut. När till exempel tio vuxna och sju barn bor tillsammans i sex rum, är det inte svårt att förstå att barnens tillvaro är långt ifrån tillfredsställande.

Annons
X

**Under 2014 har vi i Södertälje kommun **därför arbetat fram vebo: Värdigt eget boende. Detta som ett tredje alternativ till dagens egna boende ebo och Migrationsverkets anläggningsboenden, abo. Vi föreslår att vebo ska gälla i de mest utsatta kommunerna i landet. Vårt förslag innebär att en asylsökandes val av bostad säkerställs av kommunens socialtjänst som värdigt, enligt ett normeringssystem. Kontrollen sker mot den hyresvärd som avser att inhysa/hyra ut.

Södertälje kommun värnar det generösa svenska flyktingmottagandet. Vebo utgår från den asylsökandes behov och önskemål, samtidigt som det etablerar ett mottagande som tar ansvar för att människor i utsatta situationer inte tvingas bo under ovärdiga förhållanden.

**Vi välkomnar nu **alla konstruktiva synpunkter för att utveckla vårt förslag, och öppnar för diskussion. Nyanlända har rätt till ett värdigt boende och ett värdigt liv. Vi tror att vebo är vägen dit.

BOEL GODNER (S)

kommunstyrelsens ordförande

STAFFAN NORBERG (V)

kommunalråd

EVA LOVAR KONDRADSSON (MP)

kommunalråd

MARITA LÄRNESTAD (M)

kommunalråd i opposition

MATS SILJEBRAND (FP)

gruppledare

TAGE GRIPENSTAM (C)

gruppledare

VERONICA VESTERGÅRD (KD)

gruppledare

Annons
Annons
X

Lars Pehrson

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X