X
Annons
X

Så kan vi minska utanförskapet

Möjligheten till skattelättnader för företag som anställer människor i utanförskap har funnits länge i andra länder – men inte i Sverige. Ett sådant system skulle kunna få både sociala och ekonomiska effekter, skriver representanter för Centerpartiets välfärdsgrupp.

Centerpartiet vill se över möjligheten att införa ett system med långsiktiga skattelättnader för företag som anställer människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara långtidsarbetslösa eller andra sociala kriterier. En skattelättnad ska ses som en viktig led i att förbättra situationen på arbetsmarknaden.

Utanförskapet i Sverige i dag är alltför stort och många människor som går utan arbete är beroende av försörjningsstöd. En viktig utmaning för samhället ärdärför att skapa jobb och öka sysselsättningen för människor som har stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det hänger givetvis ihop med ambitionen att stimulera företagande och att ge företag bättre förutsättningar att växa. Ett system med skattelättnader för företag som anställer människor i utanförskap skulle därför kunna få både sociala och ekonomiska effekter.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X