Annons

Emma Frans:Så kan vi dra nytta av Islands metoder

Islands president Gudni Thorlacius Johannesson.
Islands president Gudni Thorlacius Johannesson. Foto: Mateusz Slodkowski/TT

Ungefär hälften av dem på Island som testade positivt för covid-19 hade då inga symtom. Nya tester kan hjälpa oss att i efterhand veta om vi varit smittade av coronaviruset.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

När Sverige inte testar alla misstänkta fall frågar sig många snuviga svenskar om de insjuknat i covid-19, eller om de bara är förkylda?

När det gäller covid-19-symtom liknar de i stor utsträckning symptomen vi får när vi drabbas av en helt vanlig förkylning eller säsongsinfluensa. Allvarlighetsgraden kan också variera stort – vissa är helt symptomfria medan andra drabbas så allvarligt att de avlider.

Världshälsoorganisationen, WHO, publicerade i slutet av februari en rapport där nästan 6 000 laboratoriebekräftade fall analyserades och listade de mest förekommande symptomen. Feber och torrhosta var enligt rapporten vanliga symptom. Andningsbesvär, trötthet, halsont, huvudvärk samt muskel- och ledvärk återfanns hos relativt många, medan illamående, diarré och nästäppa var ovanligt men förekom.

Innan vi i Sverige hade inhemsk smittspridning rekommenderade myndigheter att personer som vistats i drabbade områden skulle vara vaksamma på symptom som feber, hosta och andningsbesvär, eftersom detta kunde indikera att de hade smittats. Dessa personer skulle testas, och förhoppningen var att spåra samtliga covid-19-fall.

Annons
Annons

Eftersom smittan nu är mer utbredd ser rekommendationerna annorlunda ut. I Sverige har vi inte kapacitet att testa alla med symptom och personer som köar för provtagning riskerar att smitta andra, alternativt själva bli smittade om de inte redan är det.

Även vi som inte är islänningar kan dra nytta av de kunskaper som den breda testningen ger upphov till.

Alla som har något typ av luftvägssymtom rekommenderas i stället att stanna hemma och inte belasta vården i onödan. Vi ska dock vara vaksamma på andningssvårigheter, hög feber som inte ger sig om vi börjar må riktigt dåligt. Fokus ligger i nuläget på att testa personer som är i behov av vård på sjukhus samt personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt infektion.

På Island däremot genomförs just nu storskalig testning av befolkning, också på helt symptomfria personer. Det är Islands hanterbara storlek på ungefär 364 000 invånare som innebär att landet lämpar sig för denna typ av covid-19-screening. Och även vi som inte är islänningar kan dra nytta av de kunskaper som den breda testningen ger upphov till, bland annat preliminära resultat som indikerar att ungefär hälften av alla personer som testats positivt för covid-19 är symptomfria.

De ospecifika symptomen, att många är helt symptomfria och att bara vissa grupper testas innebär att många inte kommer att veta ifall de har haft covid-19 eller inte. Vi får alltså inte hela bilden av vilka som är sjuka och hur många i Sverige som genomgått infektionen och utvecklat immunitet, kunskap som är viktig för att hantera smittspridningen och dess förlopp på bästa sätt.

På sikt kommer det dock vara möjligt att få en bättre helhetsbild av smittspridningen i Sverige. Även om de tester som nu utförs på misstänkta fall enbart undersöker pågående infektion finns det andra metoder som kan ta reda på om en person tidigare haft infektionen. Dessa tester undersöker förekomsten av antikroppar mot det nya coronaviruset sars-cov-2.

Förhoppningen är att testet snart ska vara tillgängligt i större skala. Så i efterhand kanske vi kan få svar på frågan – var det covid-19, eller var det en vanlig förkylning?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons