Annons

Hans Ingvar Roth:Så kan våra rättigheter urholkas av pandemin

På många håll i världen är rörelsefriheten tills vidare kraftigt begränsad.
På många håll i världen är rörelsefriheten tills vidare kraftigt begränsad. Foto: TT

Idag träder de bemyndiganden i kraft som gör det möjligt för regeringen att snabbt vidta ”coronarelaterade åtgärder”. Historisk sett har formella undantagstillstånd inte sällan missbrukats för maktpolitiska syften, vilket även under den rådande pandemin tycks vara fallet på vissa håll.

Under strecket
Publicerad

Hösten 2019 invigdes utställningen ”Homo migrans – zwei millionen Jahre unterwegs” i Berns historiska museum. Utställningen, som skulle ha fortgått våren 2020, är nu stängd på grund av coronapandemin. Utställningen gestaltar folkvandringar genom historien, med särskilt fokus på Schweiz och dess mångkulturella historia. Vad som således presenteras i museet är människans vandringar från Afrika till övriga delar av världen för cirka två miljoner år sedan ända fram till dagens arbetskraftsinvandringar och flyktingströmmar. Uttrycket homo migrans (den rörliga eller vandrande människan) används i utställningen just för att uttrycka att människan till sin natur är och alltid har varit en vandrande varelse som ständigt och jämt forcerat barriärer och brutit ny mark. 

Våren 2020 står dock i bjärt kontrast till den dynamik och rörelse som kom till uttryck i den aktuella utställningen om den vandrande människan. Samtal med mina vänner i Schweiz ger vid handen ett närmast stillastående och mycket kringskuret samhälle där många invånare undviker att ha sociala kontakter även vid de enstaka promenader som de ändå måste göra. Situationen i Schweiz är som bekant numera allmängiltig runtom i världen. Allvaret i situationen markerades i Schweiz genom ett införande av ett undantagstillstånd den 16 mars, vilket kraftigt inskränkte rörelsefriheten i landet. Flera andra länder i Europa har följt Schweiz i spåren och har deklarerat undantagstillstånd mot bakgrund av covid-19. 

Annons
Annons
Annons