X
Annons
X

Så kan våldet mot kvinnor bekämpas

Våld i nära relationer är ett strukturellt samhällsproblem. Det är en skamfläck i den svenska demokratin som vi måste bekämpa, skriver kristdemokraterna Caroline Szyber och Maria Fälth och föreslår insatser på tre områden.

Idag, den 25 november, uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor, instiftad av FN för att belysa de globala problemen med mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen uppskattar att 75 000 kvinnor per år utsätts för någon form av partnervåld, det vill säga misshandel av en nuvarande eller före detta partner. Den utsatta personen, oftast kvinnan, har i många fall emotionella band till förövaren som kan begränsa hennes möjligheter att själv ta sig ur sin situation. Våldet sker vanligtvis i hemmet – den plats som är tänkt att vara en trygg fristad. För en utsatt kvinna präglas livet många gånger av oro för grövre våld, konsekvenser för barnen eller rent av rädslan för sitt eget liv.

När det gäller denna typ av våld är det extra viktigt med samhällets breda stöd. Många gånger pågår våldet under lång tid. Det bryter ner den som utsätts så att hon eller han har svårt att själv ta sig ur sin situation. Vi kristdemokrater vill särskilt lyfta fram alla de barn som växer upp i familjer där våldet härskar. Oftast är dessa barn själva utsatta för våld eller tvingas bevittna våldet. Faktum är att den största riskfaktorn för barn att utsättas för våld är om det förekommer våld i familjen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X