Annons

Så kan utsatta områden få ett lyft

Områden som Husby, Ronna och Herrgården associeras i hög grad med utanförskap, kriminalitet och social oro. Länder som Storbritannien och USA har sjösatt projekt som gett framgång i betydligt tuffare områden än våra. Nyckeln är att först möta otryggheten, skriver socialminister Göran Hägglund.

Publicerad

Sverige utvecklas överlag väldigt bra. Sysselsättningen stiger, människors privatekonomier har förstärkts, vi har betalat av stora delar av vår utlandsskuld och vi har lyckats förstärka välfärdens kärna – resurserna till sjukvård, utbildning, omsorg, rättssamhälle och infrastruktur – trots en utdragen internationell lågkonjunktur.

Men den positiva bilden har fläckar. I flera bostadsområden, inte minst i och omkring storstäderna, är utvecklingen betydligt svagare. Områden som Husby, Ronna och Herrgården associeras i dag i hög grad med utanförskap, kriminalitet och social oro. Utvecklingen i dessa våra utanförskapsområden kommer att avgöra huruvida Sverige förblir ett land som håller ihop ekonomiskt och socialt. Detta är en av vårt samhälles största strategiska utmaningar, och vi är därför skyldiga att lyfta blicken. Enbart arbetslinjen kommer inte att kunna lösa just de här problemen, eftersom det generella arbetsutbudet inte nödvändigtvis har någon motsvarighet i utanförskapsområdena.

Annons
Annons
Annons