Annons

”Så kan Sveriges bistånd bli mer effektivt”

Foto: Tomas Oneborg

Det internationella biståndet är i dag exponerat för flera finansiella risker och kostnader som minskar möjligheten att bidra till förändring. Vi föreslår tre konkreta åtgärder för ett mer effektivt bistånd, skriver biståndsexperterna Jan Pettersson och Númi Östlund.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pressbilder

Sverige är sedan lång tid tillbaka en viktig biståndsgivare. I år är omkring 52 miljarder kronor i statsbudgeten avsatta för internationellt bistånd. Det är pengar som riksdagen bestämt ska ”skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Även om det svenska stödet är betydande så täcker det samtidigt endast en bråkdel av de verkliga behoven. Att säkerställa ett maximalt värde på varje biståndskrona blir därför viktigt – varje öre måste bidra. Att påvisa effekterna av biståndet är också viktigt för att få allmänhetens fortsatta stöd för ett ambitiöst bistånd.

Biståndet är en verksamhet med höga risker. Det är utmanande att finansiera insatser i miljöer där korruption är vardag och det saknas grundläggande infrastruktur och fungerande institutioner. Statligt utvecklingsbistånd handlar till stor del om att bidra med pengar och kunskap där andra aktörer inte kan verka. Det är centralt att statliga biståndsmedel inte går till sådant som kan finansieras på annat sätt, att biståndet är, som det kallas, ”additionellt”.

Annons
Annons
Annons