Annons

”Så kan Sverige utvisa fler farliga individer”

Ludvig Aspling.
Ludvig Aspling. Foto: Pressbild

Hade ett system för avtal med diplomatiska garantier funnits på plats sedan några år tillbaka hade otaliga personer, som ingen sund politiker vill ha i Sverige, kunnat utvisas. Det skriver Ludvig Aspling (SD).

Publicerad

Regeringen ska nu avgöra frågan om den grupp imamer som ska utvisas med hänsyn till rikets säkerhet. Migrationsöverdomstolen har i tre av fallen beslutat att utvisningarna inte går att verkställa, men att personerna fortsatt ska hållas i förvar. Imamerna har hamnat i en typ av juridisk limbo som tyvärr inte är ovanlig men som går att lösa.

Principen som hindrar verkställighet kallas ”non-refoulement” och är en uttolkning av Europakonventionens som förenklat innebär att Sverige är delansvarigt om den utvisade utsätts för tortyr eller kränkande behandling i hemlandet. Risken beror ofta på att personen tillhör en förbjuden organisation eller är misstänkt eller dömd för terrorbrott i sin frånvaro och att själva lagföringen i hemlandet likställs med tortyr.

Annons
Annons
Annons