Så kan Sverige bli ledande inom nanoteknik

Nanotekniken kan utföra underverk. Redan nu har vi med hjälp av nanomaterial skapat innovationer som vi tidigare bara trodde var science fiction. Möjligheterna tycks oändliga. Men utvecklingen innebär även risker för både hälsa och miljö. Här finns det stora kunskapsluckor att fylla. I den utredning som jag nu lägger fram till regeringen föreslår jag därför att vi inför ett Nanoråd och ett Nanocentrum, som möjliggör att Sverige kan bli världsledande på området, skriver Ethel Forsberg.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kan du redogöra för vad nanoteknik är? Inte? Du är inte ensam. Enkelt uttryckt används nanoteknik för att ta fram nanomaterial.

Små former av ämnen, till exempel metall, som kan ha helt andra egenskaper än i sin större form. Nanotekniken är tvärvetenskaplig och möjliggör bland annat att du bär en liten superavancerad telefon i din ficka, att det går att bygga upp en ny strupe av stamceller till en cancerpatient eller att det går att rena grundvatten. 2020 beräknas nanoindustrin omsätta hisnande 3000 miljarder dollar och ge upphov till sex miljoner nya arbetstillfällen, globalt sett. Vi ligger inte efter i Sverige. Än så länge.

Annons
Annons
Annons