Så kan Sverige bättre bekämpa trafficking

Gränsöverskridande problem löses bäst genom gränsöverskridande samarbete. Kristdemokraterna vill därför se kraftfulla åtgärder mot människohandeln såväl i Sverige som på EU-nivå, skriver Ebba Busch Thor (KD) och Caroline Szyber (KD).

Under strecket
Publicerad
Annons

Representanter från den civila sektorn uppmanar till bättre stöd för människohandelns offer ( Brännpunkt 31/1). Vi kristdemokrater ställer oss bakom kravet att Sverige snarast ska tillämpa artikel 13 i Europarådets konvention och erbjuda offret en villkorslös reflektionsperiod på minst 30 dagar. Vi anser också att det är dags att exportera den svenska sexköpslagen till hela Europa.

Människohandeln minskar inte i Europa, den ökar. Samtidigt åtalas allt färre misstänkta förövare. Människohandeln är den tredje mest lukrativa formen av kriminalitet i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Detta slaveri är en av vår tids stora utmaningar.

Annons
Annons
Annons